Aannemer 8 – 2021 – pag. 36

Logistieke uitdaging te lijf
met Leanworks
Met ‘Just-in-time, Just-in-place’ als motto, laat Raab Karcher met Leanworks zien dat de
groothandel meer is dan verkoper van bouwmaterialen. Waar bouwlogistiek een uitdaging is,
biedt deze dienstverlening een oplossing.

vrachtauto’s aan de poort krijgt, minder chauff eurs
die hij moet helpen en minder telefoontjes die
hij hoeft af te handelen. “Dat zorgt voor een stuk
effi ciency bij de aannemer”, zegt Derks. “En rust bij
de uitvoerder.”
De dakplaten die Dakdekkersbedrijf Dunnewind – De
Lange voor de renovatie in hartje Apeldoorn nodig
heeft, gaan in tegenstelling tot wat gebruikelijk
is dus niet direct naar de bouw, maar eerst naar
Raab Karcher. Datzelfde geldt voor dakkapellen en
hemelwaterafvoeren. “Die verkopen wij zelf niet,
maar laten we wel bij ons afl everen en nemen wij
dan mee. Er gaat een auto met kraan naar de bouw.
We hijsen al het materiaal daar op de juiste plek en
zorgen dat de kraan weer op tijd het winkelgebied uit
is. Afval – verzameld in bigbags – nemen we retour.”

Runners
Op andere projecten gaat de belofte van just in place
nog verder. Raab Karcher laat desgewenst eigen
runners de materialen uitlopen: de zogeheten carry-
on service. Met een eigen uitvoerder die ze begeleid.
“Wij zetten dan de materialen ook op de vloer, tot
op de plek waar bijvoorbeeld de tegelzetter aan het
werk moet.”
Leanworks speelt hiermee in op twee kwesties die
spelen in de bouw, legt Derks uit. De noodzaak
om verkeersbewegingen en uitstoot te beperken
en het schreeuwende tekort aan handen die het
werk moeten maken. “Dit is een onderdeel van
de oplossing. Een manier om het probleem te
verkleinen. Je kunt proberen om mensen aan te
trekken, of proberen om de mensen die je hebt
productiever in te zetten. Als je het proces goed
inricht – en hier ligt natuurlijk een rol voor de
aannemer – scheelt dat de vakmannen heel veel
tijd. Tijd die ze nu besteden aan materialen sjouwen.
Door dit goed te organiseren kunnen ze 10 tot 15
procent productiever zijn op een dag. En geloof me:
een tegelzetter vindt het leuk om tegels te plakken,
niet om ermee te sjouwen. Zeker niet met de
formaten van vandaag de dag.”

Een dakrenovatie in een winkelgebied, waar
alleen ’s ochtends vroeg gelost mag worden. Het
hoogbouwproject op een krappe binnenstedelijke
locatie, waar hooguit twee vrachtwagens kunnen
lossen en nauwelijks ruimte is om materialen op
de bouwplaats op te slaan. Of die renovatie waar
de corporatie vraagt om overlastbeperkende
maatregelen voor bewoners.
Op dit soort projecten bewijst de logistieke
dienstverlening van Raab Karcher zijn meerwaarde,
zegt Joël Derks, Operations Manager Leanworks.
“Met Leanworks functioneren we als bouwhub voor
de klant. Alle materialen die voor een bouwproject
nodig zijn, bundelen we. De focus ligt daarbij op de
afbouwfase – in de ruwbouw heb je toch vaak met
volle vrachtauto’s te maken.”

Eén vrachtauto
Materialen van verschillende leveranciers gaan naar
het dichtstbijzijnde magazijn van Raab Karcher.
Daar worden de benodigde hoeveelheden in één
vrachtwagen samengepakt, die vervolgens naar het
project rijdt. Zodat de uitvoerder op de bouw minder

36-37_raabkarcher.indd 36 29-11-21 12:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.