Aannemer 8 – 2021 – pag. 37

Advertorial

Organiseren
Bouwlogistiek levert niks op, maar kost wel geld,
stelt Derks. “Met slimme bouwlogistiek maak je
rendement. Die productiviteitsverbetering is echt
haalbaar, mits je de bouw er wel op afstemt. Dan
kan de vakman zijn meters maken. Van belang is
dus om vroeg met elkaar om tafel te gaan. Wij gaan
vaak voor onderaannemers stromen bundelen, maar
zijn in gesprek met de hoofdaannemer en leggen
bij hem een prijs neer. Dat levert soms discussie op
over de meerwaarde: wat kost het en wat levert het
op? Bij bedrijven die het al vaker hebben ervaren, is
die discussie al gemakkelijker, merken we. Zij weten
wat het oplevert. Ook uitvoerders zijn vaak erg
enthousiast.”

Meerwaarde
De al genoemde voorbeelden laten zien: Leanworks
bewijst zich in de praktijk vooral bij grootschalige
renovatieprojecten en transformatie en nieuwbouw
van hoogbouw. “Corporaties vragen aannemers
steeds vaker naar plannen voor minder overlast.
Dat gold bijvoorbeeld voor een project van ruim
100 woningen in Den Haag, waar we voor Giesbers
Rotterdam alle materialen hebben geleverd
en klaargezet: keukens, badkamers, sanitair,
vloerelementen en gipsplaten. Bij renovatieprojecten

kun je er heel snel naartoe werken dat je
daadwerkelijk maar één vrachtwagen nodig hebt. Je
krijgt veel sneller al die auto’s uit de wijk.”
Ander mooi voorbeeld, tot besluit: in Middelburg
is Raab Karcher betrokken bij de nieuwbouw van
studentenflats langs het spoor, een project van Van
Wijnen Breda. Daar is maar beperkte ruimte. “Aan
de straatzijde zijn een steiger en een lift geen optie,
aan de achterzijde loopt de rails, waardoor er slechts
een smalle steiger kan staan. We lossen daar aan de
voorkant van het gebouw. Vervolgens draait de kraan
de materialen naar de lift aan de achterkant. En dan
moeten de materialen nog het gebouw in. Dat doen
onze runners. Het is er allemaal heel krap – ook wij
doen daar minder op een dag dan we gewend zijn –
maar Leanworks bewijst er echt zijn meerwaarde.”

Leanworks: de vier pijlers
• Gebundeld transport
• Leveren op hoogte
• Carry-on
• Afval retour

leanworks.nl/leanworks-op-maat/

36-37_raabkarcher.indd 37 29-11-21 12:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.