Aannemer 8 – 2021 – pag. 38

‘Elektronisch
factureren
scheelt tijd en
voorkomt fouten’

Tekst Paul Diersen
Foto’s Henk Riswick, Anke Bot, Joris Telders

Minder inkloppen, minder fouten, een effi ciënter proces, een sneller betaalde
factuur. Begin 2020 is een groep bouw- en techniekbedrijven samen met
Bouwend Nederland en ondersteund door Ketenstandaard Bouw en Techniek,
een initiatief gestart om van elektronisch factureren een standaard werkwijze
te maken. Op 1 januari 2022 is het zover. “We willen er steeds meer naar toe dat
je alles digitaal aangeleverd krijgt en accordeert.”

38 Aannemer nr. 8 – December 2021

TREND

38-39-40-41_trend.indd 38 29-11-21 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.