Aannemer 8 – 2021 – pag. 41

‘ Het levert meer
effi ciency op’

“Sinds 2008 zijn we al bezig met de digi-
talisering van onder meer de factuurbe-
richten, maar dat kwam nog niet echt
van de grond. Dat heeft diverse redenen.
Eén daarvan is: als ieder bouwbedrijf
voor zich aan de slag gaat, is het heel
moeilijk om leveranciers te benaderen.
Want als iedereen het nét even anders
vraagt, zeggen zij al snel: ik haak af. Kort-
om: het was als grote bouwers nodig om
de handen ineen te slaan en ervoor te
zorgen dat we zo’n XML-bericht uniform
maken en allemaal hetzelfde vragen.
Elektronisch factureren levert iedereen
tijd op. Tijd die je beter kunt gebruiken
voor het goed controleren van factureren
en voor het effi ciënt op orde krijgen van
andere zaken. Er is nog veel zendings-
werk te doen, waarbij we ons niet alleen
richten op de bouwsector, maar ook pra-
ten met specifi eke branches zoals de
betonindustrie, installateurs en verhuur-
bedrijven. Op die manier willen we de
sneeuwbal steeds groter maken.
Het stopt niet bij factuurberichten: als
Dura Vermeer – en dit geldt ook voor
andere grote aannemers – zijn we intus-
sen al aan de slag met andere typen
berichten, denk aan deels digitaal orde-
ren, orderbevestigingsberichten of pak-
bonberichten. We willen er steeds meer
naar toe dat je alles digitaal aangeleverd
krijgt en accordeert.
Mijn advies aan iedere aannemer? Ga
ermee aan de slag, neem contact op met
Ketenstandaard Bouw en Techniek of je
softwareleverancier en kijk wat er moge-
lijk is. En kijk op e-facturerenindebouw.nl
voor antwoorden op veelgestelde vragen
en een fl owchart die je begeleidt in te
nemen stappen. Het levert meer effi cien-
cy op.”

ERIK RIJNDERS
Solution architect, Dura Vermeer

41nr. 8 – December 2021 Aannemer

38-39-40-41_trend.indd 41 29-11-21 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.