Aannemer 8 – 2021 – pag. 51

Zes jaar na oplevering staat het vegetatiedak van 19 walwo-
ningen er troosteloos bij. De weinige sedumplanten die er
nog liggen, zijn verdroogd. Het onderliggende houten raster
is verrot. Eigenlijk is het complete dak aan het afschuiven
richting de dakgoten, die vol liggen met grind en substraat.
De toestand van het dak is gevaarlijk en moet zo snel moge-
lijk worden opgelost, aldus de bewoners.
Volgens de aannemer is het dak deugdelijk opgeleverd. De
huidige toestand is het gevolg van gebrek aan onderhoud.
Daarom is de sedumbeplanting ook niet aangeslagen.
Bovendien kwamen de klachten te laat. Zeker nu de planten
niet meer te redden zijn.

eén groot dak
De arbiter heeft de situatie al snel helder. De daken van de
19 woningen – met een hellingshoek van circa 20 graden –
vormen samen één groot vegetatiedak. Of zouden dat moe-
ten zijn. De verdorde sedum begroeiing is onvoldoende aan
elkaar gehecht en deels gaan zakken.

Onderhoud
Waar de eigenaren een beroep denken te kunnen doen op
de door de aannemer afgegeven garantie volgens de
Woningborgregeling, wijst de vakman dat van de hand. De
dakvegetatie had door de bewoners onderhouden moeten
worden. “Hoewel onderhoudsarm, is het vooral bij zeer
droge zomers noodzakelijk om de plantjes af en toe water
te geven”, luidt zijn standpunt.
De arbiter oordeelt anders. In beginsel is het niet nodig om
sedumplanten te besproeien. Maar ook wanneer wat extra
aandacht in de beginfase was geëist, valt de bewoners niets

te verwijten. De aannemer heeft namelijk geen onderhouds-
instructies verstrekt. Zoals hij dat wel deed bij veel andere
onderdelen van de woning.

rasterwerk
De arbiter onderschrijft de stelling van de aannemer dat het
rasterwerk de functie had om de sedumplanten in de begin-
fase bij elkaar te houden. En dat dit hout na verloop van tijd
– als de plantjes voldoende aan elkaar zijn gehecht – zijn
functie verliest en vergaat. In zoverre is het regelwerk niet
gebrekkig. De niet gehechte sedum is dat echter wel. Een
gebrek dat voor risico van de aannemer komt.

Te laat geklaagd?
Volgens de artikelen 7 lid 2 en 10 lid 1 van de Garantie- en
waarborgregeling gaat de garantie drie maanden na opleve-
ring in en eindigt zes jaar later. De bewoners hebben hun
melding allen binnen die termijn gedaan. Direct nadat het
dak gebreken vertoonde. Met de kanttekening dat sedum
niet egaal van kleur is. Het is niet direct zichtbaar dat de
plantjes niet aanslaan. Aannemelijk is dat eerst het houten
regelwerk begon te vergaan, vervolgens de niet goed
gehechte sedumplanten gingen verschuiven en pas op dat
moment de gevolgen duidelijk zichtbaar werden.

Uitspraak
De arbiter veroordeelt de aannemer tot herstel van het
vegetatiedak. Hoe, dat mag hij zelf bepalen. Mits het werk
voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk én in
overeenstemming is met wat partijen eerder afspraken. Her-
stel binnen dertig dagen, zoals de bewoners eisen, is te kort.
Vooral omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Drie
maanden krijgt de aannemer er voor.
Hij betaalt ook alle proceskosten à 12.465,42 euro. De woning-
eigenaren hebben elk recht op terugbetaling van de aan-
vraagkosten van 380 euro.

Wat eens een bloeiend vegetatiedak was, ziet er allang niet meer
zo uit. De sedum is dor en onvoldoende aan elkaar gehecht. En dat
is niet het enige gebrek. Over de oorzaak verschillen bewoners en
aannemer van mening. De arbiter stopt het getouwtrek.

‘Bij zeer droge zomers hebben
de plantjes af en toe wel water
nodig’

51nr. 8 – December 2021 Aannemer

50-51_arbitrage.indd 51 29-11-21 12:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.