Aannemer 8 – 2021 – pag. 52

Tekst en foto Alex J. de Haan

Mooiste aan het vak
‘Buitengewoon betrokken’ is het devies van ons
bedrijf. Blij word ik als we samen een doel berei-
ken. Het mooie is dat je het met z’n allen doet, dat
zowel de opdrachtgever alsook het hele bouw- en
uitvoeringsteam tevreden is. Een voorbeeld daar-
van is een complex van vier koopappartementen in
Oosterwolde, dat we zelf voor eigen risico hebben
ontwikkeld en gebouwd. Het gebouw staat er nu
een jaar en de verkoop ging vlot. Je moet tegelij-
kertijd wel op de kosten letten, maar zo’n project is
echt mooi om te doen.

Waar lig je wakker van?
Ik lig er niet echt wakker van, maar hou niet van
verrassingen waar je weinig tot geen invloed op
hebt. Bijvoorbeeld overheidsmaatregelen rond de
PFAS en stikstof, die invloed hebben op onze
manier van werken. De hoeveelheid regels groeit
alleen maar. Komend jaar krijgen we de Wet kwali-
teitsborging, waar we momenteel als bouwbedrijf
een pilot in draaien. We bereiden ons voor en gaan
er verstandig mee om.

Trots op …
Trots ben ik als de collega’s waardering krijgen. Bij-
voorbeeld twee timmermannen van ons, Gerben
en André. Ze zaten op een nieuwbouwproject van
installatieadviseur Henk de Lang in Appingedam.
Wij hebben samen met Henk de woning ontwikkeld
en die ook voor hem gerealiseerd. Hij had al eens
tegen de beide mannen gezegd dat ze goed werk
leverden. Na afl oop werden ze elk blij verrast met
een cadeautje van hem: een miniatuur werkbankje
met bouwvakkertjes die daar aan het werk waren,

helemaal van schroeven, bouten en ander klein
materiaal uit het installatiebedrijf zelf. Echt geniaal
gemaakt. Dat hij de jongens zo’n waardering geeft,
dat is echt top.

Ook trots op …
Trots ben ik ook op het feit dat we met ons allen
de Nederlandse Bouwprijs hebben gewonnen. Het
Biosintrum in Oosterwolde is voor tachtig procent
uit biobased materialen opgetrokken. De gevel-
kozijnen zijn van accoyahout, de binnenwanden
van gerecyclede platen van restmateriaal en als
isolatiemateriaal hebben we spijkerbroekenstof
gebruikt. Heel bijzonder is dat wij als regionaal
bouwbedrijf de prijs kregen en niet een van de
grote bouwers. Het ontwerp kwam van Paul de Rui-
ter Architects. Met het Biosintrum haalden we ook
nog eens de BREEAM Outstanding-certifi cering
voor duurzaamheid. Zoiets is wel heel mooi, hoor.

Beste investering
Betrokken medewerkers zijn de beste investering. We
zijn zo goed als onze mensen. We zijn allemaal
onderdeel van het project. Daarom werken we ook
vrijwel uitsluitend met eigen medewerkers. Uiteraard
schakelen we onderaannemers in, maar we hebben
langjarige dienstverbanden en relaties. Daarnaast
blijven we investeren in veiligheid en goed materi-
eel. We hebben nu vrijwel alle gereedschap op
accu’s. Onze bussen, een kleine twintig inmiddels,
leasen we niet, maar schaffen we zelf aan.

Privé
Rob woont met zijn vrouw Marian en zijn gezin in
Boornbergum.

Aandacht voor elkaar: met elkaar bouwen, betrokkenheid. Adjunct-
directeur Rob van der Hoek van Bouwbedrijf Buiteveld in Oosterwolde
laat de woorden tijdens het gesprek meerdere malen terugkomen.
Niet alleen binnen het bedrijf maar ook privé vindt hij ze belangrijk.
Samen met twintig vrijwilligers van de mannenbeweging
Noordermannen legde Van der Hoek in de herfstvakantie nieuwe
daken op acht woningen van arme mensen in Armenië. Een van de
woningen werd opnieuw opgetrokken. Met Buiteveld bouwde hij aan
het Biosintrum, dat in 2019 de Nederlandse Bouwprijs won.

52 Aannemer nr. 8 – December 2021

HART VOOR BOUWEN

52-53_hartvoorbouwen.indd 52 29-11-21 12:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.