Aannemer 8 – 2021 – pag. 6

De voor de bouw nieuwe methode van Dura Vermeer voor
productiegestuurd leveren houdt in dat producten en mate-
rialen geleverd worden vlak voordat ze verwerkt worden in
het project (bij voorkeur enkele uren van tevoren). In de
juiste volgorde en hoeveelheid (niet traditioneel volle
trucks!), gecategoriseerd per bouwdeel en materiaalstroom.
Bovendien wordt elk transport direct op de juiste plek
bezorgd, zodat de bouwers er direct mee aan de slag kun-
nen.

‘Just-in-time’ dekt niet de lading
De vergelijking met just-in-time doemt op. Wat maakt pro-
ductiegestuurd leveren anders? “Just-in-time wordt vaak
onterecht gebruikt, vandaar dat Dura Vermeer het liever
heeft over productiegestuurd leveren”, zegt Bouwe van der
Tuuk, logistiek manager bij het bouwconcern. “Wij willen alle
leveringen op een bouwplaats precies laten aansluiten bij
de dagelijkse bouwproductie. Dat betekent dat je per bouw-

deel inzoomt op welke aanleverstrategie nodig is. Daarvoor
maak je een ABC-classificatie voor de bouwstromen: A staat
voor de belangrijkste bouwproducten, B voor de grote niet-
casco elementen en C voor de afbouwmaterialen. Productie-
gestuurd leveren betekent over het algemeen meer deella-
dingen die gesequenced worden, ofwel op montagevolgorde
worden gelegd. Dat is toch wat anders dan just-in-time leve-
ren, waarbij volle vrachten in een bepaald tijdvak worden
geleverd. Dat vergroot de hoeveelheid logistieke handelin-
gen, terwijl we die juist willen verkleinen.”

Faalkosten reduceren
Voor Dura Vermeer zijn er diverse redenen waarom ze met
deze aanpak experimenteert. De traditionele leveringsme-
thoden brengen veel faalkosten met zich mee. Denk daarbij
aan te veel lege vrachtwagens op met name de terugweg, te
veel onnodige verplaatsingen van het materiaal op de
bouwplaats en bouwkranen die inefficiënt worden ingezet.

Logistiek manager
Bouwe van der Tuuk

van Dura Vermeer (l):
“Wij willen alle

leveringen op een
bouwplaats precies
laten aansluiten bij

de dagelijkse
bouwproductie.”

6

PROJECT

Aannemer nr. 8 – December 2021

04-05-06-07_projectdura.indd 6 29-11-21 08:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.