Aannemer 8 – 2021 – pag. 8

‘Niet ieder kind wordt later arts of advocaat’
‘Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinde-
ren dat het oké is om met je handen te werken en toffe din-
gen te bouwen’. Het bouwhekdoek van TBPBouw met deze
slogan ging de afgelopen weken viraal op sociale media.

Bouwend Nederland meldt goed nieuws: het doek is voor ieder
bouwbedrijf beschikbaar. “We hebben TBPBouw gevraagd of we hier-
in iets kunnen betekenen. Zij zijn erg trots op het succes en willen
dit graag delen. Daarom is vanaf vandaag het ontwerp van dit bouw-
hekdoek beschikbaar via onze website. Het doek is voorzien van ons
nieuwe logo en we hebben de website jegaathetmaken.nl eraan toe-
gevoegd, waar meer informatie te vinden is over werken in de bouw
en infra. Mooi meegenomen: het doek is zo ontworpen dat het logo
van jouw bedrijf of opleidingsinstituut er ook op past.”

Duurzamer bouwen met groene machines
De druk om steeds groener te worden stijgt, ook in de bouw. Boels Rental springt hierop in
met een eigen emissieladder.

Op nummer 1 van de emissieladder staan machines met elektromotoren. Maar niet voor alle soorten en
maten bouwmaterieel is al een elektrische variant voorhanden.
Met name bij de grotere machines zijn er tussenvormen. Ivan Capelle van Boels: “Deze rijden met
behulp van een verbrandingsmotor, maar werken verder volledig elektrisch. Alleen voor het verplaatsen
is brandstof nodig.” Een andere vorm van hybride is wanneer de hoofdaandrijving een (kleine) brand-
stofmotor is die de accu’s bijlaadt waaruit de diverse elektromotoren worden gevoed. Die elektromoto-
ren kunnen de wielen aandrijven of bijvoorbeeld bij graafmachines de hydrauliek voor de giekbewegin-
gen. Een andere versie van hybride machines is het omschakeltype. In dat geval kan de bestuurder
kiezen of hij de dieselaandrijving gebruikt of dat hij de elektromotoren rechtstreeks laat voeden via een
kabel die is verbonden aan het stroomnet. Een ’plug-in hybride’ dus.
Wanneer elektrisch nog een stap te ver is kan Stage V uitkomst bieden. Deze dieselmotoren stoten min-
der uit, maar zitten niet op nul. Wel kan bij Stage V motoren dankzij synthetische brandstoffen zoals GTL
of HVO de uitstoot tot een minimum worden beperkt.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

CO2-opslag in
bouw anders
meten
Vorige week overhandigden
ASN Bank, Climate Cleanup
en bouwnetwerk Gideon tij-
dens de klimaattop in Glas-
gow een nieuwe meetme-
thode ‘Construction Stored
Carbon’ aan de Nederlandse
klimaatgezant Jaime de
Bourbon de Parme.

Met de meetmethode Construc-
tion Stored Carbon kunnen
bouwbedrijven, architecten en
financiële instellingen eenvoudig
de opslag van CO2 in gebouwen
berekenen. Aan de hand van
voorbeeldcases van tientallen
bouwbedrijven wordt duidelijk
dat biobased bouwen positief
bijdraagt aan de klimaatdoel-
stellingen. Tijdens de klimaattop
in Glasgow pleitten ASN Bank,
Climate Cleanup en Gideon
ervoor om biobased bouwen de
norm te maken.

8 Aannemer nr. 8 – December 2021

updAte

08-09-10-11_update.indd 8 29-11-21 08:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.