Aannemer 8 – 2021 – pag. 9

Slurry, stro en ‘daglicht’ winnen innovatieprijzen

In de categorie Energietransitie won Takkenkamp met hun Airofill
Innovative Wall Insulation. Dit is een soort slurry dat simpel via gaten
in de voeg in de spouw kan worden gespoten. De jury: “Takkenkamp
heeft koplopend ondernemerschap getoond, waarbij een grote tech-
nische sprong gehaald is in de isolatiewaarde. Bovendien is er poten-
tie is om het product circulair toe te passen.”
Straw Blocks Systems viel in de categorie Circulariteit in de prijzen
met hun Straw Blocks. De jury: “Zonder chemische toevoegingen is het
één homogeen product, gemaakt van stro. Het biedt mooie kansen
voor een koppeling met de landbouwtransitie en aanvullende ver-
dienmodellen voor boeren.”
Signify werd met hun product NatureConnect bekroond in de catego-
rie Slim & Gezond. “NatureConnect is verlichting die daglicht nabootst

en zo voor een aangename binnenruimte zorgt. De jury: Het heeft
echte en voelbare impact op de gebruikers en is gericht op de toe-
komstige zorgvraag.”

Takkenkamp, Straw Blocks Systems en Signify kregen tij-
dens Building Holland de Rabobank Innovation Challenge
2021 uitgereikt vanwege hun innovatieve product.

Eerste woning op ondergronds waterstofnet

In november krijgt een bestaande woning in Delft als eerste in Europa een individuele aansluiting op een ondergronds waterstofnet. De bewo-
ners kunnen hun huis en tapwater volledig met waterstof verwarmen. In de proefwoning onderzoekt consortium H2@Home ‘live’ hoe je water-
stof zo optimaal en veilig mogelijk in een woonomgeving toepast.

De woning is onderdeel van een replica jaren-70 woonblok van het
DreamHûs dat op het terrein van fieldlab The Green Village (TGV) van
de TU Delft Campus staat. Doorslaggevend voor de start was de toe-
stemming van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) om het lokale
waterstofnet te gebruiken. Na aansluiting op het net zullen de
bewoners in gebruik, warmte en comfort geen verschil merken ten
opzichte van hun huidige cv-installatie.
De proefopstelling van H2@Home is een primeur op het Europese
vasteland. Volgens H2@Home is dit project op meerdere vlakken
uniek. Zo wordt de waterstof via een ondergronds leidingnet (verge-
lijkbaar met een aardgasnet) aangevoerd. Daarnaast is de woning
bewoond en gaat het om een individuele woonaansluiting. De
waterstofleidingen lopen ook door de meterkast en gebruiksruimten
van het huis. Deze combinatie maakt de testomgeving zeer realis-
tisch en de resultaten van groot belang om huishoudens in de toe-
komst toegang tot waterstof te kunnen bieden.
Vanaf medio november gaat H2@Home intensief testen en vinden
er incidenteel calamiteitenoefeningen plaats, zoals met het uitvallen
van de waterstofketel. Sensoren in de woning meten onder meer

druk en temperatuur en de leidingen worden gecontroleerd op met
name trillingen en lekkages. Ook worden nieuwe modules getest,
zoals een beveiliging die de waterstoftoevoer bij eventuele lekkage
meteen afsluit. De proef wordt in juli 2022 afgerond.

9nr. 8 – December 2021 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 9 29-11-21 08:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.