Aannemer 9 – 2019 – pag. 11

11

De stap naar een kant-en-klare vloer-
plaat – met geïntegreerde leidingen
en dergelijke waarop geen afwerk-
vloer meer nodig is – wilde Van Wij-
nen toch al maken. Deze vloer kan in
principe rechtstreeks op de heipalen
worden gelegd. Als drager voor de
sliders is echter wel weer een funde-
ringsbalk nodig.
De funderingsbalk wordt in dit geval
niet benut om het buitenblad op te
plaatsen. Het metselwerk wordt op
geveldragers aan het binnenblad ge-
plaatst, om de horizontale verplaatsin-
gen niet te belemmeren. De ruimte
tussen de vloer en de funderingsbalk
is afgedicht met een strook isolatie.
“Alles wat je doet en mogelijk invloed
kan hebben op het gedrag van de
sliders, is steeds bekeken en bespro-
ken”, zegt Gudy Verhoeven. Overi-
gens wil Van Wijnen eigenlijk
helemaal af van het gemetselde bui-
tenspouwblad. “In het vervolg willen
we gaan werken met sandwich-
gevels”, vertelt Sikkema.

Twaalf sliders
Per twee-onder-een-kapwoning zijn
twaalf sliders toegepast. Elke woning
telt drie vloerplaten, waarvan alleen
de buitenste twee op sliders zijn ge-
plaatst. De sliders zijn geplaatst onder
de hoekpunten van de vloerplaten. De
middelste vloerplaat steunt middels
een sponning af op de twee aangren-
zende platen en heeft dus geen eigen
steunpunten.
Ter plaatse van de bouwmuur tussen
de twee woningen zijn sliders ge-

plaats van near collapse, waar de
meeste oplossingen van uitgaan”, zegt
directeur Oosting.

Aanpassingen
Samen met Vilton werkte Van Wijnen
de oplossing technisch uit, met een
optimalisatie van het aantal benodig-
de sliders en zo min mogelijk aanpas-
singen aan het concept van Fijn
Wonen. “Het was voor beide partijen
belangrijk om er een haalbare
busines scase van te maken”, zegt
Oosting.
Het bouwkundige concept van Fijn
Wonen had een beperkt aantal aan-
passingen nodig om de sliders in te
passen, of was eigenlijk vooral een
stap vooruit, vertelt projectmanager
Grico Sikkema van Fijn Wonen. Tot nu
toe werd in het concept een ribcasset-
tevloer gebruikt, maar voor toepassing
van de sliders was een prefab beton-
vloer nodig die kan dienen als schijf.

plaatst die de vloerplaten van beide
woningen dragen. Dat was nodig om
de woningen tot één stijf geheel te
koppelen, zodat de twee woningen in
geval van een beving geen verschil-
lende verplaatsingen vertonen. Het
akoestische aspect van die koppeling
op de woningscheiding is in het voor-
traject ook onderzocht.
In het concept voor Fijn Wonen is een
horizontale verplaatsing tot 100 mm
toegestaan. “Terwijl er in het hele
aardbevingsgebied 50 tot 80 mm
maximaal nodig is”, vertelt Verhoeven.
Van Wijnen draagt de woningen vol-
gens planning eind dit jaar over aan
Woongroep Marenland. De bouw op
locatie is na de bouwvak van start ge-
gaan; de prefabricage was toen al eni-
ge tijd in volle gang.

De sliders bestaan

uit twee schuivende

schalen. De weer­

stand in de schalen

wordt afgestemd op

de belastingen van

gebouw en aard­

beving.

Menso Oosting, directeur Fijn Wonen (rechts op de foto): “We zochten

een oplossing die voor alle locaties bruikbaar zou zijn.”

Gudy Verhoeven: “Er is een horizontale ver­

plaatsing tot 100 mm toegestaan, terwijl in

het hele aardbevingsgebied 50 tot 80 mm

maximaal nodig is.”

10-11_vilten.indd 11 25-10-19 14:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.