Aannemer 9 – 2019 – pag. 13

13

Panelen
Volgens Verheijen is met het wand-
systeem van EcoCocon ieder ontwerp
mogelijk. Het bestaat uit standaard
panelen (40 cm dik, 280 cm hoog,
80 cm breed) en opvulelementen die
op maat worden geproduceerd. Latei-
elementen maken een overspanning
tot 3 meter mogelijk. Verder zijn er
stabiliteitselementen, kolommen en
afgeschuinde elementen beschikbaar.
De elementen worden bevestigd door
de stijlen om de 40 cm tegen elkaar te
schroeven. Voor de aansluiting op een
betonvloer worden twee regels op de
vloer geschroefd met daartussen iso-
latie. “Voor de zekerheid adviseren wij
daar wel een dpc-folie.”
Als de elementen geplaatst zijn,
brengt de aannemer – “het liefst de-
zelfde dag”, aldus Verheijen – aan de
buitenzijde een dampopen maar wa-
terdichte folie aan. In eerste instantie
is dit de bescherming tegen water, na
afwerking van de wand is dit de lucht-
dichte laag, zo legt Verheijen uit. “Aan
de binnenzijde breng je na plaatsen
een bouwfolie aan. Deze kan er weer
af wanneer de aannemer de wand af-
werkt met bijvoorbeeld plaatmateriaal
of leem.”
Belangrijke aandachtspunten zijn ver-
der dat de afwerking aan de buiten-
zijde dampopen blijft (vocht moet naar
buiten toe kunnen worden afgevoerd)
en dat het werk tijdens de bouw goed
wordt beschermd tegen regen. “Dat
moet een beetje beter dan aannemers
momenteel gewend zijn. Wordt het
stro desondanks toch te nat, dan kun
je het drogen, of eventueel vervan-
gen.”

Begeleiding aannemer
Strotec begeleidt aannemers bij het
werken met de panelen. “Wij geven
twee uur instructie. Daarna kan de
aannemer het zelf. Ook helpen we
mee met de detaillering. In het geval
van de sporthal in Tegelen heeft aan-
nemer Peters Bouw en Onderhoud de
panelen gekocht; die verkoop is inclu-

en fijn voor onze aarde, in de zin dat
het grondstoffen niet uitput.”
Verheijen is afkomstig uit de volks-
huisvesting en vond in die hoedanig-
heid dat er nogal wat schortte aan de
traditionele bouwmaterialen en manie-
ren van bouwen. “Als je kijkt naar het
aanbod van gebouwen: ze zijn niet fijn
om te bouwen, want ongezond voor
de vakman. Ook blijken ze niet altijd
fijn om in te wonen of te werken en
ook niet zo goed voor de aarde. Kijk
naar alle klimaatissues, nu weer stik-
stof. Het zijn allemaal signalen – nee,
alarmbellen – dat het anders moet in
de bouw.”

Documentatie
De zoektocht naar een materiaal dat
goed isoleert, goede akoestische
eigenschappen heeft, dampopen is,
voor de vakman fijn te verwerken is,
dat circulair is en geen CO2 uitstoot
maar juist opslaat, kwam voor Ver-
heijen uit bij stro.
“Stro is een supermateriaal dat al
deze kwaliteiten heeft. Het heeft maar
één maar: je moet het prefab gebrui-
ken. Er wordt al zolang als we bouwen
met stro gebouwd – in de VS al in de
19e-eeuw – maar dat werken met die
losse balen vind ik geen volwaardige
manier. Vakken vullen en dan met de
heggenschaar het een beetje strak
maken – nee. Wil je fatsoenlijk docu-
menteren wat betreft brandveiligheid,
isolatiewaarde, certificering, dan moet
het prefab.”
Strotect wilde aanvankelijk zelf een
strobouwsysteem ontwikkelen,
maar vond toen de panelen van Eco-
Cocon in Litouwen, dat op zijn beurt
partners zocht in Europa. “EcoCocon
heeft het al helemaal uitontwikkeld:
een heel gevelsysteem, detailboek,
alle benodigde documenten. Op-
drachtgevers zoals een gemeente
staan positief tegenover strobouw,
maar de ambtenaar die een vergun-
ning moet afgeven, wil alles wel op
papier zien. Dat kunnen we met dit
systeem.”

Projecten
Als projectontwikkelaar denkt Strotec – opgericht in
2012 – vanuit “fijne materialen die worden gecombi-
neerd met zo min mogelijk, maar slimme installaties”,
zegt Eric Verheijen. “Wat we zien in de bouw is vaak
het omgekeerde: we beginnen met vervelende mate-
rialen – qua bouwfysische eigenschappen – en dan
komt er een hele stoet aan installaties. Als je kijkt naar
projecten de afgelopen 10 à 20 jaar, dan is de post in-
stallaties veel groter geworden. Volgens ons is dat niet
nodig. Als je gaat rekenen, komen wij op andere uit-
komsten.”
Strotec heeft tot dusver diverse kleine woningbouw-
projecten gerealiseerd. De sporthal in Tegelen is mo-
menteel in aanbouw. Een aantal projecten is in voorbe-
reiding, met als voornaamste een woningbouwproject
van 25 woningen in Kaatsheuvel, voor ontwikkelaar
BPD. “Samen met deze sporthal is dat zeker een stap
vooruit voor strobouw in Nederland.”

sief onze ondersteuning en kwaliteits-
controle. We controleren de details
van de architect. Op het moment dat
de panelen arriveren, controleren we
die op de juistheid van de afmetingen
en de vochtigheid.”

De sporthal in Tegelen in aanbouw.

Strotec stond met de EcoCocon-panelen onlangs op de vakbeurs Prefab in de Brabanthallen.

12-13_strobouw.indd 13 24-10-19 15:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.