Aannemer 9 – 2019 – pag. 14

14 Aannemer november 2019

Het beeld van uitslag op bakstenen gevelmetselwerk

is bij iedereen wel bekend. Veel van deze uitslag is te

voorkomen door het deugdelijk afdekken van het

verse metselwerk. Daarnaast is afdekken bedoeld om

mogelijke andere problemen met het metselwerk en

lijmwerk te voorkomen.

O
ndanks het feit dat het wel be-
kend is dat vers metselwerk
moet worden afgedekt, wordt

het in de dagelijkse praktijk lang niet
altijd (goed) gedaan. Het afdekken
van lijmwerk is nog minder bekend en
wordt zodoende meestal niet gedaan.
In dit artikel leggen we uit waarom

Nut en noodzaak van afdekken tijdens de uitvoering

Bescherm vers
metselwerk

het noodzakelijk is het verse metsel-
werk en lijmwerk te beschermen en
waar dit in de norm- en regelgeving is
vastgelegd.

Eurocodes
De Eurocodes met betrekking tot met-
selwerk bevatten een aantal artikelen

over dit onderwerp. Deze hebben
overigens betrekking op al het metsel-
werk en lijmwerk en niet alleen bak-
stenen gevelmetselwerk, wat veelal
wel gedacht wordt. In de NEN-EN
1996-2 art. 3.6.2 ‘Bescherming tegen
regen’ zijn de volgende punten op-
genomen:
‘Gereed metselwerk behoort te zijn
beschermd tegen regen die recht-
streeks op de constructie valt, tot de
mortel voldoende is uitgehard. Het
behoort te zijn beschermd tegen het
uitspoelen van de mortel uit de voe-
gen en tegen afwisselend drogen en
weer nat worden;
Om het vervaardigde metselwerk te
beschermen, behoren zo snel moge-
lijk na het gereedkomen en het voe-
gen daarvan dorpels, dekstenen,
goten en tijdelijke regenwaterafvoer-
pijpen te zijn geplaatst;
Metselen en voegen behoort te wor-
den stilgelegd bij hevige regen en de

annemer

Tekst: Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans) en Harrie Vekemans (MADE Center – Metselwerk

Kenniscentrum) Beeld: Adviesbureau Vekemans, Archief Aannemer, Ubbink

Afdekken van vers

metselwerk wordt in

de dagelijkse praktijk

lang niet altijd

(goed) gedaan, met

uitslag tot gevolg.

14-15-16_vekemans.indd 14 24-10-19 15:24

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.