Aannemer 9 – 2019 – pag. 16

annemer

16 Aannemer november 2019

4metselwerk ontwikkeld en in de markt
gezet. Dit afdekprofiel is nog steeds
een bijzonder handig hulpmiddel om
het verse gevelmetselwerk te be-
schermen tegen overmatig nat wor-
den door regen. Het toepassen van
dit afdekprofiel in gevels die bloot
staan aan hevige wind en op grotere
hoogte is echter in de praktijk vaak
een probleem. Zodoende heeft Ub-
bink de afgelopen jaren gewerkt aan
de ontwikkeling van een klem om de
afdekprofielen vast te zetten aan het
halfsteens buitenblad. Dit vastzetten
kan echter pas gebeuren als het bak-
stenen metselwerk al enigszins is uit-
gehard, vaak pas na minimaal één
dag. Tijdens de uitvoering zal er op
de dag zelf dan ook nog gebruik ge-
maakt moeten worden van het ballas-
ten van deze profielen met bijvoor-
beeld bakstenen. Er dienen dan ook
weer voorzorgsmaatregelen getroffen
te worden die voorkomen dat deze
bakstenen langs of tussen de steiger
naar beneden vallen.

Boek ‘Vakkennis metselwerk’
De metselaars in opleiding maken
voor hun theoretische kennis gebruik
van het boek ‘Vakkennis metselwerk’.
In hoofdstuk 4.13 ‘Uitvoering metsel-
werk’ wordt het volgende vermeld
over het beschermen van vers metsel-
werk: ‘Bij zonnig weer met een sterk
drogende wind is de kans op het ver-
branden van de metselmortel zeer
groot, vooral bij het verwerken van
kalkzandsteen. Houd het metselwerk
dan vochtig door met een sproeier
licht te nevelen, zodat de mortel over

Afdekprofiel van Ubbink inclusief klem.

Steiger voorzien van afdekkap… …en een steiger voorzien van gaasdoek.

voldoende water kan beschikken om
te verharden. Dek het metselwerk bij
regenachtig weer af met folie en plan-
ken of met een speciale afdekkings-
lijst van Ubbink. Zo voorkom je smet-
ten van het metselwerk en zorg je
ervoor dat het water van verdiepings-
vloeren en goten van het metselwerk
wordt afgevoerd. Als je op een steiger
werkt, moet je ’s avonds de steiger-
planken die bijna tegen het metsel-
werk aan liggen, verwijderen of tegen
het metselwerk opzetten, om het te
beschermen tegen spatwater’.

In de diverse normen en richtlijnen
wordt veelal in algemene termen ge-
sproken over het vochtig houden van
het metselwerk. Helaas is er nog
steeds geen meetmethode voor het
objectief meten van de vochtigheid
van metselwerk, zodat de beoordeling
hiervan grotendeels berust op het
vakmanschap van de metselaar. Als
het bakstenen gevelmetselwerk over-
matig nat is geworden, kan daar op
dat moment niets meer gedaan wor-
den om de eventuele, negatieve ge-
volgen te voorkomen.

14-15-16_vekemans.indd 16 24-10-19 15:24

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.