Aannemer 9 – 2019 – pag. 20

20 Aannemer november 2019

Ze zijn op een haartje na off-grid: 31 tiny houses op

de Brouwersdam. In de lodges van 30 m2 worden

collectortechnieken, warmtepomptechniek en heel

veel zonnestroom aan elkaar geknoopt.

Tekst en beeld: Eddy Buiting

H
et natuurgebied Kabbelaars-
bank, pal achter Porte Zélande
op de Brouwersdam, is een

toeristenmagneet en natuurparel
tegelijkertijd. Een plek waar gewikt
en gewogen wordt tussen natuur en
toerisme. Het project Greenhuus,
31 houten huisjes aan de rand van
het Grevelingenmeer, moest dan
ook zo ecologisch mogelijk ingevuld
worden met een zo laag mogelijke
CO2-footprint en met een karakter dat

Installatietechniek in tiny houses

Zeeuws &
zelfvoorzienend

annemer

recht doet aan de natuur. Het project
van architect Kees van Wuyck huyse is
constructief gebouwd door skelet-
bouwer Topcasco uit Kapelle. Het hier-
bij gebruikte larikshout is afkomstig
uit bossen van Staatsbos beheer en
is geïsoleerd met ademende pane-
len van Hollandse vezelhennep. De
lodges hebben geen rioolaansluiting.
Het afvalwater van huurders komt in
een sceptic tank onder de woning,
waar het door bacteriën afgebroken

Op de Brouwersdam: 31 zelfvoor-

zienende tiny houses met uitzicht

op het Grevelingenmeer.

wordt. Zo goed, dat het uiteindelijk via
een overloop op het oppervlaktewater
mag worden geloosd. Engineers van
Wetec, gespecialiseerd in E-techniek,
ontwikkelden samen met Solar Com-
pleet de installatietechniek.

Vrachtwagenaccu’s
In de voorbereiding is op de huisjes
een PHPP-berekening losgelaten. Het
doel: wat is er nodig om zelfvoorzie-
nend te zijn? Op elk huisje liggen
14 pv-panelen (300 wattpiek elk). De
opgewekte stroom gaat via een hy-
bride omvormer naar een grote – ver-
dekt opgestelde – centrale accu, die
een capaciteit heeft van 250 kW. Deze
accu van Time Shift is gemaakt van
refurbished vrachtwagenaccu’s. Af-
hankelijk van de bezettingsgraad zou-
den de woningen 1 tot 2 dagen kun-
nen teren op deze batterij. De accu
heeft een kleine huishoudelijke aan-

20-21_greenhuus.indd 20 25-10-19 14:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.