Aannemer 9 – 2019 – pag. 22

22 Aannemer november 2019

De op kolommen geplaatste hoogbouw van een IJburgs

appartementencomplex is aan de onderzijde bekleed met

aluminium composietplaten. Bij de plaatranden en vanuit de

schroefgaten ontstaat corrosieve aantasting. Met delaminatie

van de buitenplaat tot gevolg.

Tekst en beeld: ir. J.H.Th.O. Kettlitz, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V.

T
yperend voor een appartementencomplex op IJburg
is de hoogbouw op kolommen. Onder andere de
onderzijde van deze hoogbouw is bekleed met

aluminium composietplaten. De 4 mm dikke elementen
– bestaande uit 0,5 mm dikke aluminiumplaten en een
kunststof kern – zijn op maat geleverd, zodat in het werk
geen afkortbewerkingen nodig zijn. De platen zijn gemaakt
uit een 3000-legering, voorbehandeld en voorzien van een
‘standaard’ PVDF-coating. Binnen twee jaar na de bouw
bedreigt corrosie de plafondplaten, met name ter plaatse
van de plaatranden en vanuit de schroefgaten. Plaatselijk
delamineert de aluminium buitenplaat zelfs.

Onderzoek
Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies, behept met het on-
derzoek, stuit allereerst op vervuiling. Daarnaast conclu-
deert de expert dat zich vanuit de plaatranden en boor-
gaten op het oppervlak, maar onder de coating, een soort
draadvormige corrosie verspreidt. De draden kruisen elkaar
niet. Dit wijst op filiforme corrosie. De aantasting leidt in dit
specifieke geval niet alleen tot esthetisch kwaliteitsverlies,
maar door de delaminatie ook tot een functieafname. Het
gevolg van de combinatie van een zeer sterke vorm van de
genoemde aantasting, de toepassing van dun materiaal en
een beperkte hechtsterkte van de platen aan het kunststof
kernmateriaal.

Oorzaak
De vervuiling en daarmee het mogelijk onvoldoende reini-
gen speelt een rol. Maar de belangrijkste oorzaak is de
tekortschietende kwaliteit van het geleverde materiaal in
relatie tot zijn toepassing. Plafondplaten en andere afge-
schermde delen staan bloot aan de zwaarst belastende
omstandigheden als gevolg van het ontbreken van de
natuurlijke reiniging door regen. In deze situatie wordt dit
nog eens versterkt door de locatie.

Materiaal versus omstandigheden

Corrosie bedreigt
plafondplaten

annemer

Vanuit de plaatranden en boorgaten verspreidt zich een draad­

vormige corrosie.

De onderzijde van

de hoogbouw is

bekleed met

aluminium

composietplaten.

22-23_schade.indd 22 25-10-19 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.