Aannemer 9 – 2019 – pag. 23

23

(eventueel in combinatie met een speciale ‘backcoat’) en
vakkundig afgekort.

Juridische strijd
De problemen met het geleverde materiaal mondden uit-
eindelijk uit in een verbeteren juridische strijd tussen leve-
rancier en coatingspecialist. Waarbij het er onder andere
over ging of de leverancier, die op de hoogte was van
toepassing en locatie, vooraf op de mogelijke risico’s van
zijn product had moeten wijzen. In hoger beroep besliste
de rechter dat de leverancier dit inderdaad had moeten
doen. Hij had immers de exacte specificaties paraat en de
daarmee samenhangende beperkingen van zijn product.
De leverancier werd daarmee verantwoordelijk gesteld
voor het voortijdig falen van de plafondplaten.

www.nieman.nl/vakgebieden/gevel-en-dakadvies

Noord-Holland is voor metalen een van de meest agres-
sieve regio’s van Nederland. Waarschijnlijk komt dit door
de combinatie van zee, wind, grote steden en industrieën.
Bovendien is de afstand tot het IJmeer hier niet groter dan
de straat oversteken. Het IJmeer is brak. Hoewel aanzien-
lijk lager dan in de directe nabijheid van de zee, geeft dit
zoutbelasting. Openwater leidt sowieso tot een zwaardere
belasting. Dat komt door een lokaal hogere luchtvochtig-
heid en daardoor versterkte condensatie op oppervlakken.

Materiaal
Voor de aluminiumplaten is een 3000-legering toegepast.
Voor zwaarbelaste omstandigheden – bij de aanwezigheid
van chloriden bijvoorbeeld – verdient het voor plaatmateri-
aal sterk de voorkeur om voor een 5000-legering te kiezen
(aangeduid als ‘zeewaardig aluminium’). Het magnesium in
de legering biedt namelijk de benodigde corrosieweer-
stand.
Niet vast te stellen is of en hoe het aluminium voorafgaan-
de aan het coaten is voorbehandeld. De hechting van de
platen is in elk geval beperkt. Mogelijk is na het zagen al
sprake geweest van een initiële onthechting, waardoor
vocht de kans kreeg tussen plaat en kernmateriaal te drin-
gen en het aluminium dus ‘aan te vallen’ op zijn meest
kwetsbare plek.
Een reserveplaat biedt enig inzicht. Deze wordt getest con-
form Qualicoat (zure zoutsproeitest) en ISO-4623-2 (weer-
stand tegen filiforme corrosie). Het materiaal faalt op beide
testen. Referentiemateriaal vervaardigd uit de 5000-serie
overigens niet.

Oplossing
Het mag duidelijk zijn: de oplossing ligt in de keuze van het
juiste materiaal voor de gegeven zware omstandigheden
(en in een voldoende reiniging). Dat wil zeggen een com-
posietelement met aluminium van een 5000-legering en
met een geschikte hoogwaardige voorbehandeling (even-
tueel extra beitsen), voorzien van een goede verlijming

Een composietelement met aluminium van een 5000­legering had

de zware omstandigheden wel aangekund.

Filiforme corrosie onder een vergrootglas.

22-23_schade.indd 23 25-10-19 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.