Aannemer 9 – 2019 – pag. 25

Negentig procent CO2-besparing in de bouw

Advertorial

Introductie Neste MY Renewable
DieselTM op de Nederlandse markt
De bouwsector kan veel milieu­
rendement behalen. Activiteiten zijn
‘dieselgedreven’ en de CO2­uitstoot is
groot. Sinds kort is er een innovatieve
brandstof die de CO2­voetafdruk in
de bouw aanzienlijk vermindert. Deze
duurzame diesel geeft een CO2­reductie
tot maar liefst 90%.

De milieu-impact van bouwtransport en van
werkzaamheden op de bouwplaats is fors. Zo
veroorzaken bouw- en onderhoudsactiviteiten
zeker twee derde van de totale CO2-uitstoot van
een gebouw. Dit concludeert de Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS). De grootste milieupost?
Diesel. Zowel het transport naar en van, als het
werk óp de bouwplaats zelf draait hierop. Al
jaren zijn er initiatieven om de CO2-uitstoot met
brandstofaanpassingen terug te brengen. Nu is
hierin een doorbraak bereikt.

Innovatie
In Finland heeft Neste, een van de top-drie
duurzaamste bedrijven ter wereld, een diesel
ontwikkeld die tot 90% minder CO2-uitstoot geeft.
Deze brandstof wordt onder andere gefabriceerd in
Rotterdam, in een van de modernste hernieuwbare
biobrandstoffabrieken ter wereld. Sinds kort
kan Neste MY Renewable DieselTM – zo heet deze
duurzame diesel – ook in Nederland worden getankt.
Per direct heeft dit een positieve milieu-impact.
Neste MY Renewable Diesel (HVO100) is een
duurzame brandstof op basis van hernieuwbare
grondstoffen, zoals afval, oliën en andere reststoffen,
ontwikkeld om de klimaatimpact te verminderen.
Hoewel Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van
hernieuwbare grondstoffen, is ze qua samenstelling
vergelijkbaar met gewone fossiele diesel. Voor een
snelle verduurzaming van de bouw kan dat in de
praktijk weleens het grote verschil maken.

Milieuwinst
Neste MY Renewable Diesel is een drop-in
brandstof: geschikt voor álle dieselmotoren van
vrachtwagens en machines. Ze kan zonder enige

technische aanpassing aan de motor puur worden
gebruikt of gemengd met conventionele diesel.
Neste MY Renewable Diesel is daarbij zo zuiver dat
ze een snelle ontsteking geeft voor een volledige
verbranding. Dit betekent dan weer minder aanslag
en roetvorming. Het maakt de nieuwe brandstof
krachtiger en efficiënter. De oliesmering overtreft
bovendien de EN 15940-standaard. En voorkomt
vroegtijdige slijtage van brandstofpompen, injectoren
en andere kritische onderdelen.

Studies en tests
Studies en tests op de wegen hebben aangetoond
dat Neste MY Renewable Diesel niet alleen een
CO2-reductie tot 90% oplevert, maar ook een
vermindering van de volgende emissies:
– 33% lager niveau van fijne deeltjes.
– 9% minder stikstofoxiden (NOx).
– 30% minder koolwaterstoffen (HC).
– 24% lagere uitstoot van koolmonoxide (CO).
– Verlaagde niveaus van poly-aromatische
koolwaterstoffen (PAK).

Duurzaam bouwen begint aan de basis: bij de
brandstof die de sector in beweging houdt. Op de
kortste termijn is er met deze nieuwe, duurzame
diesel een CO2-reductie tot maar liefst 90% te
verwezenlijken. Niet eerder realiseerde de sector zo’n
milieurendement.

25_neste.indd 25 25-10-19 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.