Aannemer 9 – 2019 – pag. 28

28

annemer

Vijftien jaar na de intro­
ductie van de kwaliteits­
borgingssoftware BBTon­
line verandert Buro BOV
de naam van het soft­
warepakket naar Bouw­
borg Tools. De achter­
liggende reden is het
gegeven dat de software
door doorontwikkeling
niet meer uitsluitend ge­
richt is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, maar de volledige
kwaliteitsborging beslaat. Bouwborg Tools is één methodiek die bestaat
uit vier verschillende tools, waarmee in elke fase van het proces de kwa­
liteit efficiënt en eenduidig is te borgen. BBTqs richt zich op de ontwerp­
fase, BTreview op de bouwplantoetsing, BBTcontrol op taken van de toe­
zichthouder en BBTpm biedt de kwaliteitsborger de mogelijkheid om te
komen tot een ‘dossier bevoegd gezag’.

Buro BOV
www.bouwproducten.nl, infonr. 253991

De Crystallux veiligheidsbril van iSpector – beschikbaar via
Rehamij – is op twee verschillende manieren te dragen: met
en zonder frame. Wanneer het frame wordt geplaatst, profiteert
de gebruiker van een foam die de ruimte tussen de bril en het
gezicht opvult, wat de kans op oogletsel door projectielen re­
duceert. Het vizier heeft antikras en antidampbescherming,
waarmee de gebruiker tijdens alle werkzaamheden goed zicht
heeft. De lichtgewicht vei­
ligheidsbril is vervaardigd
van stevig en helder poly­
carbonaat dat ook ge­
schikt is bij hoge tempera­
turen. De veiligheidsbril
voldoet aan bescher­
mingsklasse 1F volgens
EN 166 en is beschikbaar
met de kleurglazen trans­
parant en smoke.

Rehamij Nederland
www.bouwproducten.nl, infonr. 253982

De doorontwikkelde pastawandtegellijm 686 Supercol van
Forbo Eurocol smeert en bindt beter af, hecht krachtiger en is
bovendien geurneutraal. Hiermee behoren nare luchtjes op ce­
mentgebonden ondergronden tot het verleden. Deze lijm heeft
voor wandtegels een hoog standvermogen en is smeuïger. Het
draagt het EC 1PLUS­label. Hiermee is de lijm qua emissie­ei­
sen geschikt voor projecten die volgens BREEAM­conformiteit
moeten worden uitgevoerd en draagt zo bij aan een gezonde­
re werk­ of leefomgeving. De prettig verwerkbare en flexibele
pastawandtegellijm is geschikt voor praktisch elke ondergrond.

Forbo Eurocol
www.bouwproducten.nl, infonr. 253978

De accu­aangedreven haakse slijper AGC 18 van Festool heeft een
robuuste vormgeving en goede ergonomische eigenschappen. Door
het snoerloze karakter is het gereedschap geschikt voor slijpwerk­

zaamheden op de bouw­
plaats; uitgevoerd door
(bouw)timmermannen, aan­
nemers en zzp’ers. De kool­
borstelloze slijper past sa­
men met de gemonteerde
slijpschijf en accu in de Sys­
tainer. De schijf zelf is mid­
dels de vergrendelbare spin­
del en snelspanner tijdens
het werk eenvoudig en zon­
der gereedschap te wisselen.
De motor heeft een softstart
en beveiliging tegen overbe­
lasting en biedt een traploos
instelbaar toerental van
4.500 – 8.500 omw/min.

Festool Nederland
www.bouwproducten.nl,
infonr. 253983

Pastawandtegellijm
is geurneutraal

Software voor
kwaliteitsborging

Veiligheidsbril met
uitneembaar frame

Accu-haakse slijper
is ergonomisch

Aannemer november 2019

26-27-28-29_productnieuws.indd 28 25-10-19 14:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.