Aannemer 9 – 2019 – pag. 30

30 Aannemer november 2019

De Plaatmaat is een nieuwe kunststof bok voor de afbouwsector.

Deze moet een eind maken aan schades en ongevallen als

gevolg van ondeugdelijke houten bokken. De eerste leveranciers

en afbouwbedrijven zijn al om.

Tekst: Paul Diersen Beeld: Plaatmaat

T
wee L-vormige kunststof bok-
ken met een connector ertussen
voor de stabiliteit. Meer is het

ogenschijnlijk niet. Maar de Plaatmaat
is een goed uitgedacht product met
allerlei voordelen dat voldoet aan
de nieuwste inzichten in de afbouw-
sector. Inzichten over waar een goede
bok aan moet voldoen.
Voor het verhaal achter de Plaatmaat
moeten we terug naar 2010. “Toen
werd de houten bok geïntroduceerd”,
blikt ontwikkelaar Marco van Ginkel,
dga van Van Ginkel Afbouw uit Rens-
woude, terug. “Vanuit het oogpunt van
veilig werken en ergonomie was het
idee om gipsplaten niet meer op een
pallet op te slaan, maar verticaal op

In enkele of dubbele opstelling

Kunststof bok nieuwe
standaard in de afbouw

annemer

een bok. Ook biedt het een enorm
voordeel wat betreft ruimte. Jan van
Strijp, destijds voorzitter van de NOA,
was de drijvende kracht daarachter.”
Grote afbouwbedrijven en leveran-
ciers gingen allemaal houten bokken
maken. “Zo ook wij. We hebben een
ontwerp gemaakt, het ding in elkaar
geschoten, er een plaatje hout op ge-
maakt en klaar. De zijkant was uit één
stuk hout gefreesd door een lokale
timmerfabriek. Al met al was dat een
degelijk ding.”

Letsel en materiële schades
Van Ginkel vond hout echter niet het
meest geschikte materiaal voor de
bokken. “Het is gevoelig voor vocht,

niet controleerbaar op haarscheurtjes.
Daarbij was er een ontwikkeling dat
de leveranciers zelf de bokken gingen
meeleveren, met een soort statiegeld-
systeem. In de praktijk zag je goed-
kope versies ontstaan, waarbij was
beknibbeld op materiaal. Het was
wachten op ongelukken. Wat ook ge-
beurde: bokken met 30 à 40 platen
die omvielen, met letsel en materiële
schades tot gevolg. Bedenk, je praat
over 1000 tot 1500 kilo aan plaat-
materiaal.”
Van Ginkel ontwikkelde samen met
een compagnon die in kunststof zit
een nieuwe variant. Het prototype
voor de Plaatmaat lag er al in 2012.
“Wat productie betreft, werd het pas

30-31_plaatmaat.indd 30 25-10-19 14:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.