Aannemer 9 – 2019 – pag. 35

35

Kennis bijspijkeren

uitkomst. Iedereen wordt in zijn eigen taal bewuster ge-
maakt van veiligheid. Zo kunnen bedrijven met een flexi-
bele schil werken en er toch voor zorgen dat er veilig wordt
gewerkt.”

www.tagpointtraining.com
www.intersafe.eu

Debiteurenbeheer
17 december 2019
Rotterdam
Training waarin wordt uitgelegd
hoe je op een effectieve manier
je debiteuren benadert, zonder
de relatie op het spel te zetten
www.mkbct.nl

Beton
14 januari 2020
Bouwmensen Beverwijk
Vierdaagse basiscursus voor
beginnende medewerkers in de
betonbouw. Het grootste gedeel-
te is ‘handen uit de mouwen’ op

een speciaal daarvoor ingerichte
bouwplaats.
www.iq-bouw.nl

Schadedossiers
21 januari 2020
Van der Valk Hotel De Bilt
Cursus over het aanpakken van
een complex schadedossier. Je
leert het probleem te analyseren
en te behandelen. Maar ook het
bemiddelen tussen partijen en
het toewijzen van aansprakelijk-
heid komen aan bod.
www.bouwprofsnederland.nl

Herkennen van asbest
28 januari 2020
ESPEQ Heerhugowaard
Deelnemers leren asbestver-
dacht materiaal herkennen en
er op de juiste wijze mee om te
gaan, zoals bedoeld in de
Arbeidsomstandighedenwet.
www.espeq.nl

BENG-congres
30 januari 2020
Mauritskazerne Ede
Veel opdrachtgevers, bouwers
en adviseurs hebben in de afge-
lopen jaren al de nodige ervarin-
gen opgedaan met BENG. In een
groot aantal deelsessies hoor je
van collega’s en specialisten de
laatste inzichten.
www.lente-akkoord.nl

Samenwerken in bouwteams
6 februari 2020
Gouda
Ben je nieuwsgierig naar wat een
bouwteam is en wat het voor
jouw projecten en jouw werk in
de bouw kan betekenen? Neem
dan deel aan deze cursus.
www.paotm.nl

Van Gas Los
26 februari 2020
Bouwmensen Ruinen
Docent Jeroen van der Sluijs gaat
tijdens deze training in op de
mogelijkheden om gebouwen
gasloos te maken. Voor ieder die
zich grondig wil voorbereiden op
het thema ‘Van gas los’.
www.bouwprofsnederland.nl

Een agenda-item delen? Mail
naar aannemer@eisma.nl.

en de veiligheidsbeleving van medewerkers. Het specia-
lisme van Tagpoint vult onze dienstverlening aan.”

Het veiligheidsbewustzijn moet hoger?
Van den Brink: “Alleen het nastreven van regels zorgt niet
voor veiligheid in de praktijk. Daarvoor is de realiteit te
weerbarstig. Er zijn voldoende situaties te bedenken, bij-
voorbeeld in het verkeer, waarbij het enkel opvolgen van
de regels dodelijke ongelukken kan opleveren. Belangrijk
is dan ook de interpretatie van het individu, die zelf inschat
of een situatie een andere (of veiligere) aanpak nodig heeft.
Wie vanuit zichzelf met veiligheid bezig is, schat continu en
per situatie in hoeverre de geleerde regels en procedures
leiden tot de meest veilige werkomstandigheden.”

Ook in flexwerkend Nederland?
Van den Brink: “Het is lastig om alle medewerkers met de-
zelfde boodschap te bereiken, als je met veel verschillende
talen, culturen en definities van veiligheid te maken hebt.
De meertalige e-learning oplossing van Tagpoint biedt dan

34-35_kennis.indd 35 25-10-19 14:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.