Aannemer 9 – 2019 – pag. 6

6 Aannemer november 2019

annemer

Huizenbezitters voelen hoge drempel
voor verduurzaming huis

Wtw zonder
toevoer­
kanalen
Brink Climate Systems presenteerde
op de Vakbeurs Energie een wtw-
ventilatieconcept zonder toevoer-
kanalen. Verse lucht wordt via de
centrale hal of trapgat toegevoerd.

Boven of naast de deur van de
verblijfsruimte(s) wordt een zogeheten
Indoor Mixfan geplaatst, die ervoor
zorgt dat de lucht uit de verblijfsruimte
uitgewisseld wordt met die in de hal.
Het ventilatieconcept is geschikt voor
bestaande woningen, die zo zonder
ingrijpende bouwkundige aanpassin­
gen kunnen worden voorzien van
energiezuinige ventilatie en een ge­
garandeerd goede luchtkwaliteit. Het
aanleggen van toevoerkanalen, met
veel hak­ en breekwerk, is niet meer
nodig. De Indoor Mixfan kan ook een
uitkomst bieden in nieuwbouw, omdat
het vloeren minder complex maakt.
Nu zijn woningen die de energie uit
afgezogen lucht willen hergebruiken,
maar geen kanalen kunnen of willen
herbergen, nog veroordeeld tot het
toepassen van een decentrale wtw­
installatie. Dan wordt per ruimte bui­
tenlucht aan en afgezogen.
In de NeroZero meet­ en demonstra­
tiewoning in Heerhugowaard – waar
Brink Climate Systems bij betrokken is
– is dit ventilatieconcept reeds toege­
past. Het ventilatieconcept was onder
de noemer tevens finalist van de
100 procent Gezonde Woning chal­
lenge van woningcorporatie Mitros.
Daar was Brink partner in het consor­
tium BBRIT+1.

Warmtepomppanelen: hoe werkt PVT?
Eisma Bouwmedia houdt op 7
november in samenwerking met
Vaillant het gratis webinar ‘PVT:
het dak als warmtepompbron’.

water­warmtepompen, elektrische
boilers en verwarming of zonnecol­
lectoren zijn populaire oplossingen.
PVT­systemen zijn minder bekend.
Tijdens het gratis webinar ‘PVT: het
dak als warmtepompbron’ vertellen
experts alles over de toepassing
van dit systeem.
Het verschil tussen een PVT­paneel
en een regulier PV­paneel is dat de
eerste zowel elektriciteit als warmte
kan opwekken. Het PVT­paneel
werkt in combinatie met een warm­
tepomp en een buffervat. De warm­
tewisselaar achter de panelen ont­
trekt warmte uit het zonnepaneel én
de buitenlucht. Nog een belangrijk
voordeel; de PVT­panelen vervan­
gen de buitenunit. Hierdoor hoor je
de warmtepomp niet meer. Voor wie
is dit systeem geschikt? Hoe werkt
de techniek erachter? En hoe zit het
met het rendement? Deze en an­
dere vragen komen aan bod tijdens
dit webinar, op 7 november van
15.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan
via www.bouwwebinar.nl.

Maar liefst 97 procent van de huizenbezitters voelt een
drempel om hun woning te verduurzamen. Onduidelijk-
heid vanuit de overheid speelt hierbij een grote rol. Dat
blijkt uit de Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO.

akkoord en bijna driekwart behoefte
heeft aan meer informatie over de ge­
volgen die dit voor hen heeft. Ruim de
helft geeft bovendien aan dat zij geen
vertrouwen hebben in de haalbaar­
heid van het akkoord. Bovendien zegt
zo’n 70 procent niet overtuigd te zijn
van de betaalbaarheid hiervan.
Slechts 8,5 procent vertrouwt erop dat
de klimaatplannen van de overheid
voor hen betaalbaar zijn.
Van de huizenbezitters vindt 61 pro­
cent het verduurzamen van de eigen
woning belangrijk. Iets minder dan de
helft geeft dan ook aan dat ze de af­
gelopen drie jaar dergelijke maat­
regelen hebben getroffen. Als hen
gevraagd wordt hoeveel zij in de afge­
lopen drie jaar hebben uitgegeven
aan duurzame maatregelen voor
hun huis, blijkt dat 19 procent zelfs
10.000 euro of meer heeft geïnves­
teerd.

Veel installateurs, woningeigenaren
en (ontwikkelende) bouwbedrijven zijn
bezig met alternatieven voor de gas­
gestookte ketel. Grond­ of lucht/­

Zo blijkt dat slechts 5,9 procent een
helder beeld heeft van het Klimaat­

06-07_updatespread1.indd 6 24-10-19 15:22

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.