Aannemer 9 – 2019 – pag. 7

Het kabinet komt met een nieuwe
aanpak voor het verwijderen van as­
bestdaken, nadat een eerder wettelijk
verbod niet doorging. Het plan bevat
onder meer een nieuw fonds met
leningen voor mensen die van hun
asbestdak af willen. Dat schrijft staats­
secretaris Stientje van Veldhoven (In­
frastructuur en Waterstaat) in een brief

aan de Tweede Kamer. Lenen uit dit
nieuwe fonds kan tot en met 2028.
De overheid wil hiermee stimuleren
om op korte termijn in actie te komen.
Hoe ouder een asbestdak, hoe groter
de kans dat asbestvezels vrijkomen.
De Rijksoverheid draagt samen met
provincies, gemeenten en banken bij
aan dit fonds.

Bouwmarkten, ijzerwarenspeciaalzaken, overheid en politie hebben het
Convenant Preventie Woninginbraken ondertekend. Ze gaan meer aandacht
vestigen op het belang van goede sloten en andere inbraakwerende maat­
regelen. Tips zijn goedgekeurde sloten en sluitingen, anti­inbraakstrips, glas
naast de deur en goede buitenverlichting.

TNO en FSC Nederland werken aan
een project om houten kozijnen nog
duurzamer toe te passen in de wo­
ningbouw. Het Kozijn van de Toe­
komst moet niet alleen voldoen aan
huidige eisen, maar vooral aansluiten
op toekomstige ontwikkelingen en
kansen. Ketenpartners vanuit de hout­
industrie, bouw en opdrachtgevers
werken actief mee aan het project.
Op 3 december worden de eerste

ideeën gepresenteerd en besproken.
Het Kozijn van de Toekomst moet in­
haken op trends als de reductie van
CO2­uitstoot, minder milieu­impact,
circulair bouwen en samenwerking in
de keten. In september namen FSC
Nederland, TNO en de ketenpartners
deel aan drie werksessies. De sessie
Circulariteit focuste zich op de CO2­
impact, U­waarde, randvoorwaarden,
primaire wetgeving en materiaal­

keuzes. De sessie Ontwerp en Fa­
bricage bracht wensen en mogelijk­
heden in kaart van modulaire opbouw,
industrialisatie/prefab, slimme kozij­
nen, soorten toepassingen en roboti­
sering in de bouw en fabriek. In de
sessie Co­makership en Beheer kwa­
men onderhoud/gedrag gedurende
de levensduur, total cost of ownership
TCA, life cycle costing LCC, business­
modellen en garanties aan de orde.

Ideeën voor Kozijn van de Toekomst

7

Meer nieuws?
Ga naar aannemervak.nl

voor ondernemende bouwers

F
o

to
:

P
h

y
se

e

Woninginbraak beperken

Fonds voor vervangen
asbestdaken

Het Delftse Physee met Smartskin, een
glazen gevel met geïntegreerde zon­
necellen en sensoren, is de winnaar
van de veertiende editie van de KVK
Innovatie Top 100. Daardoor mag het
zich een jaar lang het meest innova­

tieve mkb­bedrijf van
het land noemen.
De gepatenteerde
vinding van Physee
bestaat uit zonne­
cellen in het glas die
stroom opwekken en
sensoren die het glas
slim maken. De zon­
necellen zorgen er­

voor dat er altijd groene stroom is in de
gevel. De sensoren meten omgevings­
data zoals temperatuur, licht en lucht­
kwaliteit en gebruiken deze informatie
om gebouwen energiezuiniger te koe­
len, verwarmen en verlichten. Gebou­
wen worden zo 25 procent energie­
zuiniger en comfortabeler.

Glazen gevel
wint KVK
Top 100

06-07_updatespread1.indd 7 24-10-19 15:22

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.