Aannemer 9 – 2019 – pag. 9

Dakpan
variabel in
breedte
De Verbeterde Holle (VH) is een
echte Hollandse dakpan die al jaren
populair is op het Hollandse dak.
Wienerberger maakte als eerste
producent deze uit 1880 stammende
keramische dakpan in de lengte
variabel (VHV) en nu ook als eerste
in de breedte: de VHV Vario.

Deze dubbele flexibiliteit maakt de
dakpan zowel geschikt voor particu­
liere dakrenovatie en nieuwbouw als
voor grootschalige dakrenovaties en
seriematige woningnieuwbouw. De
VHV Vario is op elke stramienmaat
met hele pannen in te dekken zonder
extra hulpstukken.
Naast de variabele kopsluiting met
een speelruimte van 20 mm (lat­
afstand 288­308 mm) voor flexibiliteit
in de lengte, is een deel van het VHV­
assortiment van Wienerberger nu
voorzien van een variabele zijsluiting.
Door de variabele dekkende breedte
van 216 tot 222 mm is de VHV Vario
op elke stramienmaat zonder extra
hulpstukken in te dekken. Dit geeft
meer verwerkingsgemak op het dak
en dat maakt hem ideaal voor groot­
schalige projecten, nieuwbouw en re­
novatie. De dakpan past nu altijd.
Door de aanpassing van de zijsluiting
kan zich daar geen vuil meer opho­
pen. Dankzij de dubbele ophangnok­
ken ligt de dakpan heel stabiel op de
panlatten. De dakpan beschikt over
een uitgebreid pakket keramische
hulpstukken.

9

Wet kwaliteitsborging bouw –
stand van zaken
Op 14 mei is de Wet kwaliteitsborging door de
Eerste Kamer gekomen, met als doelstelling dat
deze op 1 januari 2021 van kracht wordt. Inmiddels
hebben er alweer diverse ontwikkelingen plaats-
gevonden en bieden verscheidene partijen infor-
matie om je voor te bereiden. Bij deze een kort
overzicht van de ontwikkelingen.

Om de sector voor te bereiden op de stelselwijzi­
ging worden er weer proefprojecten uitgevoerd. Dit
zijn vaak nieuwbouwprojecten waarbij partijen oefe­
nen met de stelselwijziging. De doelstelling is dat
10 procent van de vergunningaanvragen worden uit­
gevoerd als een proefproject. Het is nog niet helemaal helder bij wie het initiatief voor
een proefproject komt te liggen, maar in de markt zijn zowel gemeentes als aannemers
hier al mee bezig. Vanuit de rijksoverheid zijn inmiddels de spelregels voor proef­
projecten bekend gemaakt en te vinden op internet. De proefprojecten worden gemo­
nitord door een regiegroep/begeleidingsgroep en moeten ook bij een centraal punt
worden aangemeld. Zodra de begeleidingsgroep in het leven is geroepen, wordt er
meer duidelijkheid gegeven over het aanmelden van proefprojecten. De verwachting is
dat de eerste proefprojecten dit jaar starten, al is dat naar mijn mening vrij laat om voor
1 januari 2021 een goed geëvalueerd geheel te hebben. De komende periode wordt in
ieder geval verder gewerkt aan de invulling van wet­ en regelgeving en de diverse be­
geleidende instanties.

Informatie
Meerdere partijen voorzien de sector inmiddels van training­ en kennissessies:
• Bouwend Nederland heeft 11 september een webinar uitgezonden waar in een uur

wordt uitgelegd hoe de Wkb op hoofdlijnen werkt. Het webinar is nog terug te kijken
op de website. Aansluitend hierop organiseert Bouwend Nederland momenteel re­
giobijeenkomsten waarbij geïnteresseerden verder worden bijgepraat. Aannemers
die zich nog verder willen verdiepen kunnen vervolgens nog een tweedaagse cursus
volgen, waarin zij leren de interne kwaliteitsborging ‘Wkb­proof’ te maken.

• Diverse instrumentaanbieders als Woningborg, SWK en KIK organiseren momenteel
kennissessies om partijen te informeren wat het inhoudt om met de Wet kwaliteits­
borging te werken via de aangeboden instrumenten.

• Indien je als aannemer de ambitie hebt om het zelf intern te gaan regelen, kan je
terecht bij stichting Skoob voor een opleiding tot interne kwaliteitsborger.

Tenslotte kun je natuurlijk ook op een rustige middag een deel van mijn blogs door­
lezen ter voorbereiding. Veel leesplezier en succes met de voorbereiding!

Bert Videler helpt bouwbedrijven met het organiseren van kwaliteitsborging,
bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging. Lees eerdere bij dragen
terug op Aannemervak.nl.

www.bouwkwaliteitcoach.nl

Bouwkwaliteitcoach

Doelstelling: 10 procent vergunning­
aanvragen uitgevoerd als proefproject

08-09_updatespread2.indd 9 24-10-19 15:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.