Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 18

20 Aannemer januari 2017

snel en netjes gebeurt. Van de vier­
honderd uur werk per woning bestaat
een flink deel uit montage­uren op
locatie. Juist die uren op locatie kun­
nen gehalveerd worden met prefab
gevelelementen, stalen frames en
plug & play installatiekasten. De
bewoners hebben daardoor minder
overlast, en het bespaart bovendien
flink op arbeidskosten want uren op
locatie zijn duurder. Er worden teveel
uren op locatie gemaakt. Soms lopen
de monteurs in polonaise over de
bouwplaats. Dat heeft geen zin. Het
best functioneren kleine teams van
vier of vijf mensen, die in korte scrum­
sessies hun acties plannen.”
Door meer prefab te gebruiken, kan
het totale aantal uren per woning
terug van vierhonderd naar drie­

honderd. De arbeidskosten per ge­
renoveerde woning gaan van 19.000
euro naar 13.000 euro en de kostprijs
van het product kan van 62.000 euro
naar 49.000 euro in 2020. Dit bedrag
komt overeen met de 50.000 euro
voor particulieren die de initiatiefne­
mers van Stroomversnelling ooit na­
streefden. Ingewikkeld? Boomsma
heeft nog een simpel geheugensteun­
tje voor financieel­directeuren. Zij
moeten met name de verhouding ar­
beidsuren/materiaalkosten volgen: “In
een willekeurig renovatieproject is die
verhouding vaak 50/50. Climate Con­
struction zit nu op 30/70. Wij denken
dat 20/80 haalbaar is.”

En de kritische succesfactoren voor
NOM­renovaties? Boomsma: “Richt

eerst een aparte organisatie op, zoals
Climate Construction, want de sturing
is volstrekt anders dan traditioneel.
Investeer in zaken zoals marketing en
ontwikkeling en speel optimaal in op
bewonersbehoeftes zoals ‘meer
wooncomfort’, ‘geen renovatiestress’,
‘geen onderhoudszorgen’, ‘goed
geregelde financiering’, ‘geen energie­
kosten’ en ‘een hogere waarde van de
woning’. Aannemers moeten daarin
openheid betrachten. Het gaat erom
te leren van fouten, reviews te be­
nutten en een goede service om
vragen op te vangen en het product
steeds verder te verbeteren. Uit­
eindelijk is service het meest be­
palend voor succes. Als je de behoef­
te van de klant niet snapt, komt je
product niet van de grond.”

Door meer prefab te gebruiken, kan het totale aantal uren per woning terug van vierhonderd naar driehonderd, becijfert Harm Boomsma van Inno-Experts.

18-19-20_energieneutraalrenoveren.indd 20 11-01-17 13:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.