Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 25

27

de koudestraling van de glaspanelen
voelbaar is. De ruimte op de begane
grond van de vide is niet geschikt als
zitruimte; het zal als verkeersruimte
moeten worden gebruikt. Met deze
opgedane kennis moet de eigenaar
de woning opnieuw bekijken.

Herstel
Om de toetreding van kou door het
glas (koudestraling) te verminderen,
kunnen de screens aan de buitenzijde
worden gebruikt. Deze mogelijkheid
wordt door de eigenaar als niet wen­
selijk bestempeld, omdat je vooral in
de sombere wintertijd toch graag naar
buiten wilt kijken. De suggestie om de
screens ’s avonds en ’s nachts te slui­
ten, valt ook niet echt in goede aarde:

in de gevelkozijnen zijn goede zonwe­
ringen gevonden. Met deze voorzie­
ningen is de warmte nog goed voel­
baar door het glas.

Conclusie
Het verschil tussen het buitenklimaat
en het binnenklimaat in de omgeving
van de grote glaspanelen en de vide
is in de zomer goed voelbaar. Zoals
de eigenaar aangeeft, voel je dan
binnen ‘de zon branden’. Om de hitte
buiten te houden, zijn maatregelen
getroffen.

Op de vraag wat de eigenaar doet
om in de wintertijd de kou buiten te
houden, heeft hij geen antwoord. Hij
beseft nu pas dat de kou via de glas­
panelen zijn woning binnen komt.

Omdat zich meerdere grote glas­
panelen in de vide bevinden – ook op
verdiepingshoogte – gecombineerd
met een grote plafondhoogte is hier
sprake van koudeval en koudestraling.
Koudestraling is eigenlijk hetzelfde als
de warmte die in de zomer door het
glas voelbaar is, maar dan betreft het
de koude van de winter. Koudeval is
de afgekoelde verwarmde lucht die
als warme lucht is opgestegen en na
de warmteafgifte is afgekoeld en naar
beneden valt. Deze (onrustige) lucht­
bewegingen geven een koude/tocht­
gevoel op vloerhoogte.

Deze twee factoren beïnvloeden het
binnenklimaat negatief waardoor de
aangegeven klachten ontstaan. De zit­
bank bevindt zich in het gebied waar
de luchtbewegingen plaatsvinden en

De gewraakte zitlocatie met de glaspanelen in de rug van de bank.

De grote glas-

panelen in de

vide gecombi-

neerd met de

grote plafond-

hoogte zorgen

voor koudeval/

koudestraling.

zo kan je de mooi verlichte tuin niet
goed meer zien. De koudeval ver­
oorzaakt door de neervallende af­
gekoelde lucht is niet te voorkomen.
Het is het gevolg van de grote plafond­
hoogte en de vloerverwarming.

Het oplossen van het probleem kan
heel eenvoudig zijn, namelijk het
verplaatsen van de zitbank naar een
andere plek in de ruimte. In elk geval
weg uit het oncomfortabele deel van
de woning. Ook moet de door de cv­
ketel aangestuurde thermostaat op
een nieuwe locatie worden geïnstal­
leerd. Op een plek waar het effect van
koudestraling en koudeval niet speelt
en de waarneming niet negatief wordt
beïnvloed. Hierdoor wordt de tempe­
ratuur in alle ruimten conform de in­
gestelde temperatuur. Natuurlijk blijft
de vide op de begane grond wel
achter in temperatuur.

DeHuizenarts geeft aan dat hij alle
mogelijke oplossingen heeft aan­
gedragen en de eigenaar vrij is daar­
mee te doen wat hij wil. Wat de vloer­
verwarming betreft, geeft
DeHuizenarts nog wel aan dat het
gebruikte type slang inderdaad op
leeftijd is/diffuus wordt en de binnen­
zijde is vervuild met losgeweekt
ma teriaal. Schoonspoelen verbetert
zeker de doorstroming, maar de
kwaliteit van de slangen wordt er niet
beter van.

www.dehuizenarts.com
www.bouwpathologie.nl

26-27_bouwschade.indd 27 11-01-17 13:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.