Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 26

28 Aannemer januari 2017

Snel uithardende tegellijm
Aan zijn gamma
sterke en flexibele
Flexmörtel S2-tegel-
lijmen heeft PCI –
leverbaar via Basf
Nederland – een snel
uithardende versie
toegevoegd. Deze
standvaste Rapid-
variant is na vijf uur
beloopbaar en af-
voegbaar. Bij toe-
passing van deze
tegellijm bij vloerver-

warming is geen opstookprotocol nodig en kan de vloerverwarming na zeven
dagen volledig worden aangezet. Flexmörtel S2 Rapid heeft een hechtsterkte
die driemaal hoger is dan de betreffende norm vereist. Daarmee is deze tegel-
lijm geschikt voor verlijmen op balkons, op lastige ondergronden met moeilijke
hechting of op gemengde ondergronden. De tegellijm is ook geschikt voor ver-
lijmen – zonder verkleuring – van natuursteen, en is algemeen toepasbaar met
lijmbeddiktes van 1 tot 10 mm, is watervast en temperatuurbestendig van –30 tot
+80 °C. De lijm wordt geleverd in zakken van 20 kg.

www.bouwproducten.nl, infonr. 250153
BouwBeurs 2017, hal 12, stands D110 en E118

Profielsteun

Mavotrans biedt met de Plakafix profielsteun een demon-
tabele stelsteun van kunststof voor metselprofielen. Het
product ondersteunt de gebruiker in het realiseren van een
hoge kwaliteit schoon metselwerk en een besparing op
arbeids- en materiaalkosten. De profielsteun bestaat uit vier
onderdelen die elk hun eigen functie hebben. De achter-
hoek is met schroefankers aan het binnenspouwblad te
bevestigen, waarna een koppeldeel op de achterhoek is te
monteren. Het koppeldeel is vervolgens in het buitenblad
in de lintvoeg op te nemen. Aan het metselprofiel is boven
en onder een profielhouder te monteren die middels een
spie aan het koppeldeel is vast te zetten waardoor het
metselwerk demontabel wordt.

www.bouwproducten.nl, infonr. 24339
BouwBeurs 2017, hal 8, stand E044

Nieuw bouwproduct? Mail dan naar bouwproducten@eisma.nl of bericht ons via:
Bouwproducten.nl, Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem.

Tegel nivelleersysteem
Het Fix Plus Levelling systeem van A.S.F. Fischer is een tegel nivelleersysteem
waarmee hoogteverschillen tussen vloer- en wandtegels is te voorkomen. Het
systeem bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat clips die onder en tussen
de tegels zijn te plaatsen mits deze een dikte hebben tussen de 3 en 13 mm.
Daarnaast voorziet het nivelleersysteem in keggen van hoogwaardig materiaal
waarmee de juiste tegelhoogte is af te stellen. Een speciale tang vereenvoudigt
tot slot de fixatie van de keg in de clip en draagt zo bij aan een vlak eind-
resultaat. Het Fix Plus systeem is na plaatsing eenvoudig te verwijderen met
een rubber hamer of handig voetenwerk.

www.bouwproducten.nl, infonr. 250811
BouwBeurs 2017, hal 12, stand E116

annemer

Kompakt 2.0
schoorsteen
Onder de naam Kompakt 2.0 WTW/WP
biedt Ubbink een schoorsteen die – in
combinatie met een lucht warmtepomp
– geschikt is voor het energieneutraal
maken van woningen. Het element is
hiertoe voorzien van een enkelwandige
HDPE doorvoer met een inwendige
diameter van 200 mm. Het luchtkanaal
is onderdaks te verlengen met een
geïsoleerde spiralo 200 mm en aan de
binnenzijde van de woning luchtdicht af
te sluiten met de Luchtdicht Dakdoorvoermanchet. Verder
voldoet hij aan alle relevante wetgeving en is geschikt voor
dakhellingen tussen de 15 – 55°. Naast deze luchtkanalen
omvat de Kompakt 2.0-serie ook schoorstenen en ver-
zamelkappen voor rookgas- en luchtafvoer, rioolontluchting
en mechanische ventilatie.

www.bouwproducten.nl, infonr. 252043
BouwBeurs 2017, hal 11, stand C040

28-29-30-31_productnieuws.indd 28 11-01-17 13:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.