Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 29

31

Glazen vouwwand
De flexibele glazen schuifwanden van Solarlux zijn vanaf de basis op-
nieuw doordacht en ontwikkeld. Hierbij
is ieder onderdeel nauwkeurig bekeken en – waar mogelijk – verbe-
terd of vernieuwd. Het resultaat is een nieuwe glazen schuifwand
gebaseerd op de kennis en ervaring van ervaren medewerkers die al
jarenlang samenwerken met architectenbureaus en vak specialisten.
De glazen vouwwand is geschikt voor praktisch ieder bouwwerk; als
gevelelement bij een woning, onderdeel van een serre, entree voor
een horecagelegenheid of tegen geluid- en weersinvloeden bij bal-
kons. Kenmerkend daarbij zijn de goede isolatiewaarden (0,8 Uw), het
smalle profielaanzicht (99 mm) en de drempelloze overgang tussen
binnen en buiten.

www.bouwproducten.nl, infonr. 252252
BouwBeurs 2017, hal 7, stand D112

Catalogus Certacon
In de Certacon catalogus 17 treft
de lezer een breed overzicht van
≠geveldragers, lateien, borst-
weringsteunen, oplegmaterialen
en rand bekisting aan. Ook is te lezen
over de toegevoegde waarde die
de vakkennis en ervaring van de
afdeling Engineering brengt.
Indien gewenst kan Certacon
produc ttekeningen uit werken in bij-
voorbeeld BIM. Ook het bijbehorende
rekenwerk voor wat kan het bedrijf
– een dochter van Hakron Nunspeet
– verzorgen. De gratis catalogus is
zowel off- als online beschikbaar.
Een gedrukt exemplaar is aan te

vragen via website of telefoon. Online is catalogus 17 als pdf-bestand te
downloaden.

www.bouwproducten.nl, infonr. 252261
BouwBeurs 2017, hal 8, stand B068

Advertentie

Hakron catalogus 17
De nieuwe 364 pagina’s
dikke productcatalogus
van Hakron Nunspeet
biedt een actueel over-
zicht van producten,
diensten en aanvullende
informatie. In catalogus
17 veel innovaties en
introducties van pro-
ducten. Een steeds bre-
der pakket produceert
Hakron in eigen beheer.
Daarnaast zijn er diverse

strategische samen werkingen met producenten zoals Trel-
leborg (voegen banden), De la Roy (EPS-bekistingen), Com-
prifalt (vocht kerende materialen en voegafdichtingen) en
Stoter Beton (cementgebonden afstandhouders). Naast de
vertrouwde producten voor be kistingen, betonconstructies
en woningbouw zijn in de catalogus ook oplossingen voor
actuele thema’s zoals luchtdicht bouwen, valbescherming
en akoestiek te vinden. Een gedrukt exemplaar wordt op
aanvraag gratis toe gestuurd.

www.bouwproducten.nl, infonr. 252260
BouwBeurs 2017, hal 8, stand B068

Concept voor
lijmen en kitten

Tremco illbruck
introduceert op
de BouwBeurs
2017 een nieuw
concept voor
lijmen en kitten,
genaamd Stick
Together.
Experts op de
stand vertellen
uitgebreid over

het Basis en Plus assortiment. Het concept draait niet
alleen om af dichten en verlijmen, maar is een samen-
hangend geheel dat volgens tremco illbruck draait om
de kwaliteit van de producten, ondersteuning vanuit de
leverancier voor de verwerker en plezier in het werk. Ook
zijn er op de beurs demonstraties te zien en producten te
vinden op het vlak van brandwerendheid en luchtdicht
bouwen. De bezoeker kan zijn kennis testen over lucht-
dicht bouwen en zelf de illbruck producten toepassen in
het Spray & Play gedeelte.

www.bouwproducten.nl, infonr. 252262
BouwBeurs 2017, hal 11, stand B056

28-29-30-31_productnieuws.indd 31 11-01-17 13:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.