Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 33

35

broddelwerk.” De verdedigingsmuur
van de bouwer is snel opgeworpen:
“Ja, maar bestek en tekeningen klop-
pen niet.” Andere teamleden denken:
“Laat maar. Ik doe mijn ding en over
een paar weken ben ik hier klaar.”

Vier vergiff en
Hoe dan ook: iedereen voelt aan dat
dit geen ingrediënten zijn voor een
superteam. Sterker nog, met deze vier
vergiff en wordt het van kwaad tot er-
ger. Aanvallen, verdedigen, sarcasme
en afh aken ontnemen de fl ow die dit
team zo hard nodig heeft. Deze vergif-
fen – hoe klein ze ook zijn – houden
elkaar in stand, want wie wordt aan-
gevallen, komt automatisch met een
verdediging. “Ja maar, ik kan niet door,
want hij heeft zijn werk niet af.”
Wie doorbreekt deze cirkel? Wie zegt
‘stop’?

VERLIEZERS

VERTROUWEN
in de BOUW

doorrammen – verwijten

zo werken we samen

Fase IV

fase IV- met tekst – final visual

Hartekreet uit de praktijk
team, want het is de zoveelste keer
dat de mannen laat thuis zijn, week in
week uit. Gelukkig zijn wij geen op-
gevers. Met hard werken kunnen wij
dit redden. Wir schaff en das!”

Onderaannemer
“Weer het zoveelste overleg, niet
alleen bij deze aannemer. Er zijn er
nog zoveel waar ik mijn aandacht over
te verdelen heb. Ik blijf maar schuiven
met mijn mannen, omdat ik toch niet
kan beginnen op de afgesproken
datum. En als we beginnen, maken we
overuren. Het moet snel, anders halen
we de opleverdatum niet. Deze af-
wijkingen zijn niet in mijn begroting
opgenomen. En wanneer ik niet lever,
wat gebeurt er dan? Ik voel het on-
gemak met de minuut groter worden.
En dat terwijl ik al zoveel goede idee-
en heb geopperd. Een andere aan-
nemer geeft me de kans om mee te
doen met een project, omdat ik bij het
vorige project een fl inke fi nanciële
zeperd had. Werk is fi jn, maar nog een
keer geld meebrengen, dan kom ik in
de problemen.”

Opdrachtgever
“Weer een drukke dag met een zwaar
projectoverleg. Ik zal weer voor de
zoveelste keer moeten gaan vertellen
dat ik niet tevreden met ben de
aannemer. Zucht. Hij loopt achter op
schema en er is een aantal fouten in
de uitvoering ontstaan met onder-
aannemers door slecht tekenwerk. Ik
begin het vertrouwen te verliezen, al
blijft de aannemer maar zeggen dat
het goed komt. Het ergste is: ik zit op
een rijdende trein en ik kan niet aan
de noodrem trekken. Ik voel steeds
meer wanhoop. We zijn nu al zover,
dat ik het niet durf te vertellen aan
mijn eigen achterban.”

Ideeën verdwijnen
Als superman in de bouw heb je het
niet altijd even makkelijk. Er komen ge-
noeg ideeën uit het team om het beter
te maken. Maar ze verdwijnen in het
niet. De belegger van dit project houdt
het project nauwlettend in de gaten.
De directie zorgt voor ruis op de lijn
door te veel of te weinig communicatie,
en de bouwpartners hebben nog
zoveel zaken te regelen in het werk in
een extreem korte tijd, dat hun voor-
stellen verloren gaan in de waan van
de dag. Hoe spannender het wordt,
hoe meer verwijten en beschuldigin-
gen de e-mailbox vullen. De opdracht-
gever zet de aanval in: “Wat een

Tijd voor verbetering
Er blijkt iets bijzonders te gebeuren
met teams die regelmatig tijd maken
om te verbeteren. Deze teams zijn
niet alleen veel gelukkiger op hun
werk en hebben meer energie, ze zijn
ook 40 procent meer productief. En er
is meer: ze delen continu informatie
met elkaar, dus de snelheid van leren
ligt tientallen keren hoger dan bij
teams die dit niet doen. Ze bespreken
met korte tussenposen steeds issues.
Daarmee komen ze keer op keer met
die bevrijdende versnelling.

En dat is precies waarin wij vandaag
de dag als gezelschap Vertrouwen in
de Bouw beweging willen krijgen. We
willen mensen bij elkaar brengen die
zien dat nu zo veel initiatieven en
ideeën onnodig onder het vloerkleed
blijven liggen.

34-35_vertrouwenindebouw.indd 35 11-01-17 13:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.