Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 36

38 Aannemer januari 2017

Reviewsite Bouwnu maakte in 2016 een flinke opmars: van zo

goed als nul, naar bijna zesduizend beoordelingen. Doorbraak

van openheid in de bouw? En wat vinden aannemers ervan?

“Niemand bouwt foutloos. Het gaat erom hoe je het oplost.”

Tekst: Paul Diersen Beeld: Henk Riswick en Martijn Marstenbroek

E
en moment om te vieren. Dat
was het wel, getuige het feit dat
Edwin Groot met bos bloemen

en taart richting bouwer en opdracht­
gever ging om stil te staan bij de
vijfduizendste beoordeling op de
reviewsite. Een aantal jaar geleden
opgericht als de ‘Iens voor de bouw’
(voor wie het niet weet: Iens is een­
reviewwebsite voor restaurants, red.)
en in 2016 echt op stoom gekomen
(medio december dichtbij de zesdui­
zend).
Groot is met de stichting Klantgericht
Bouwen al jarenlang de drijvende
kracht achter Bouwprestaties
geweest. Een vergelijkbaar initiatief,

Van zo goed als nul, naar bijna zesduizend reviews

Opmars Bouwnu zorgt
voor openheid in de bouw

maar waar die website zich voor­
namelijk richtte op projectmatige
nieuwbouwaannemers (vooral de bij
de stichting aangesloten bouwers
lieten hun kopers enquêtes invullen),
is Bouwnu voor álle aannemers, van
klein tot groot, en kunnen beoor­
delingen worden gegeven voor
nieuwbouw, renovatie en onderhoud.
Ook kan een klant op eigen initiatief
een review indienen. Bouwprestaties
wordt per 2017 overigens geïnte­
greerd in Bouwnu.
Eng, die openheid? Volgens Groot
raakt de bouw er langzamerhand wel
aan gewend. Bouwnu timmerde in
2016 aan de weg door volop mailings

annemer

te versturen en acties te organiseren
(‘Geef een review en win…’). Groot gaf
presentaties voor groepen aan­
nemers, zodat ook zij ermee bekend
raken. Reacties? “Aannemers vinden
het een logische en prima zaak. Ze
redeneren ook: als zij het niet doen,
doet iemand anders het wel. Kortom:
het is onvermijdelijk. Los daarvan zijn
aannemers ook enthousiast. Ze zijn
trots op hun werk en willen dat graag
laten zien aan de buitenwacht. De
klant is de beste ambassadeur. Een
matige review? Die houdt je scherp. Er
gaat natuurlijk ook wel eens wat mis in
de bouw. Maar wat je dan moet doen,
is slikken, verbeteren en doorgaan.”

Meerbouw Pijnacker
De vijfduizendste review was voor
aannemer Meerbouw Pijnacker. Wat
vindt dat bedrijf van Bouwnu? “Een
heel goed initiatief”, zegt Frank van
der Meer, die samen met zijn vader
Rinus leiding geeft aan de aannemerij.
“Een beoordeling kan andere con­
sumenten over de streep trekken. Het
zorgt voor transparantie en openheid
in de bouw. Het hoort er vandaag de
dag gewoon bij. Ik kijk zelf ook naar
online reviews als ik een aankoop
doe.”
Meerbouw heeft op het moment van
spreken acht beoordelingen binnen,
met een 9,2 als gemiddelde. “We zijn
hier net mee begonnen. Ik heb een
mailtje gestuurd naar tevreden klanten
voor wie we in het afgelopen jaar
hebben gewerkt. Dat heeft er mede toe
geleid dat de cijfers nu heel hoog zijn.”

Rob Schoonenberg,

co-eigenaar van

Jansen Terborg:

“De mensen zagen

in dat we het goed

hebben opgepakt,

met alsnog een 8,7

als resultaat.”

38-39_bouwnu.indd 38 11-01-17 13:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.