Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 39

Om het elektrisch rijden te

bevorderen, is met ingang van

2017 de energiebelasting

verlaagd voor de elektriciteit

die wordt geleverd aan

laadpalen. Ook gelden slechts

twee bijtellingscategorieën

voor de auto van de zaak.

A
ls onderdeel van het pakket
Belastingplan 2017 wordt in de
periode 2017 tot en met 2020

de energiebelasting verlaagd voor
de elektriciteit die wordt geleverd
aan laadpalen met een zelfstandige
aansluiting op het net. Het doel van
deze maatregel is om het elektrisch
rijden te bevorderen.
Over de eerste 50.000 kWh geldt een
vast tarief van 4,996 cent per kWh. Dit
tarief ligt daarmee ongeveer de helft
lager dan het reguliere tarief in de
eerste schijf van 10,07 cent per kWh.
Het komt neer op een voordeel van
1 à 2 euro per volle accu.
Het verlaagde tarief is vier jaar van
toepassing, namelijk van 2017 tot en
met 2020. Verder stelt het kabinet
voor om het tarief voor de elektriciteit
voor laadpalen met een zelfstandige
aansluiting op het distributienet in de
Wet opslag duurzame energie voor de
periode van 2017 tot en met 2020 op
nihil te stellen.

Elektrisch rijden in de spotlights

Automaatregelen in 2017

Voor plug-in hybrides (auto’s met een
CO

2
-uitstoot van 1-50 gr/km) geldt

sinds 1 januari 2017 het maximum
bijtellingstarief. Voor nul-emissie-
auto’s blijft het lage tarief van 4 pro-
cent tot en met 2020 gelden.

MRB-tarief
De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor
alle auto’s is verlaagd met gemiddeld
2,7 procent. Het MRB-tarief voor ver-
vuilende dieselauto’s en bestelbusjes
(die 12 jaar of ouder zijn) zonder
fabrieksroetfilter wordt vanaf 2019
verhoogd met een dieseltoeslag van
15 procent. Tot en met 2020 behou-
den plug-in hybrides het 50 procent
MRB-tarief en nul-emissie-auto’s de
MRB-vrijstelling.

www.meijburg.nl

Bijtellingscategorieën
In de Wet uitwerking Autobrief II zijn
de overige fiscale automaatregelen
voor 2017 tot en met 2020 uitgewerkt.
Daarin staat dat voor de auto van de
zaak slechts twee bijtellings-
categorieën gelden: 4 procent voor
nul-emissie-auto’s en ten minste 22
procent voor alle andere auto’s met
een datum van eerste toelating op de
weg vanaf 1 januari 2017. In 2016
golden nog vier bijtellingscategorieën,
afhankelijk van de CO

2
-uitstoot.

Voor volledig elektrische auto’s valt
vanaf 2019 het deel van de catalogus-
prijs dat boven 50.000 euro uitkomt,
ook onder het algemene bijtellings-
percentage van 22 procent. De BPM
wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd
met gemiddeld 14,7 procent. Verder
wordt de BPM minder CO

2
-afhankelijk

gemaakt door de vaste voet te ver-
hogen van 175 euro tot 350 euro en
het CO

2
-afhankelijke deel van de

tarieftabel te verlagen.

De energiebelasting voor energie geleverd aan laadpalen is voor vier jaar verlaagd.

annemer

Tekst: KPMG Meijburg & Co Beeld: ElaadNL/Bas Stoffelsen

41

41_fiscaal.indd 41 11-01-17 13:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.