Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 42

De bouwsector heeft een

mobiliteitsprobleem. Dat

concludeert Paul Muller,

directeur van BouwGenius.

Zijn oplossing: het inzetten

van buitenlandse werknemers

die bij de bouwplaats worden

gehuisvest. Een alternatief dat

meteen het personeelstekort

in de bouw tackelt.

B
innen de infrasector heeft het
vaktechnisch personeel uit
Midden- en Oost-Europa zich al

ruimschoots bewezen. De bouw –
sector daarentegen staat nog scep-
tisch tegenover de inzet van buiten-
lands personeel. Al ziet BouwGenius-
directeur Paul Muller, leverancier van
bouwpersoneel, die muur langzaam
afbrokkelen. “Met een tekort aan
werknemers en het mobiliteits-
probleem waarmee de sector kampt,
neemt de noodzaak tot het aannemen
van buitenlandse krachten toe.”

Er is dus een mobiliteitsprobleem
in de bouw.
“Het werkgebied van Nederlandse
aannemers wordt steeds groter. In het
westen van het land is een enorme
hoeveelheid werk beschikbaar, maar
bevinden zich relatief weinig bouw-
bedrijven. In tegenstelling tot het
noorden en het zuiden, waar relatief
veel bouwbedrijven het met veel min-
der werk moeten doen. Dit resulteert
in een noodgedwongen mobiliteit. Het

Mobiliteitsprobleem oplossen met buitenlands personeel

‘Noodzaak buitenlandse
vakmensen groeit’

annemer

Tekst: Viola Huurnink Beeld: Fotoburo Dijkstra

44 Aannemer januari 2017

aantal bouwbusjes dat dagelijks de
snelwegen trotseert, is al lang niet
meer op twee handen te tellen.”

Een probleem met een prijskaartje?
“Jazeker. Stel, een uitvoerder van een
bouwproject heeft timmerlieden

nodig. Bij de bedrijven in de regio
waarmee hij normaal werkt, zijn er niet
genoeg. Daarom moet hij personeel
van buitenaf inhuren. In de bouw-cao
staat dat een chauffeur een kilometer-
vergoeding ontvangt en boven de
25 kilometer in aanmerking komt voor

44-45_interview.indd 44 11-01-17 13:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.