Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 46

www.festool.nl Gereedschap voor het beste resultaatwww.festool.nl

NIEUW – afkortzaag KAPEX KS 60

Gemaakt met passie.
Gebouwd voor u.

Festool verkozen tot
branchewinnaar 2016!

Het krachtige 18 V systeem
van Festool.

Test nu 15 dagen uit!

.

GRATIS 5,2 Ah AIRSTREAM-accu t.w.v.
€ 98,- bij aanschaf van een 18V-machine!

Geldig voor de leveringsversies Compact | Plus | Plus SCA | Set. Niet geldig voor SYSLITE en SYSROCK.
Looptijd 01.01.2017 – 31.03.2017. Ga voor de voorwaarden en deelname naar www.festool.nl/18v. Artikelnr. 200181 – Prijs excl. BTW.

A
lle

p
ri

jz
en

z
ijn

v
er

ko
op

ad
vi

es
pr

ijz
en

v
an

d
e

fa
br

ik
an

t.
W

ijz
ig

in
ge

n
en

fo
ut

en
v

oo
rb

eh
ou

de
n.

A
an

g
ee

n
en

ke
le

af

be
el

di
ng

k
un

ne
n

re
ch

te
n

w
or

de
n

on
tl

ee
nd

. V
er

va
ar

di
gd

d
oo

r
Fe

st
oo

l N
ed

er
la

nd
B

V
te

W
ad

di
nx

ve
en

1
2/

16
.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.