Premium
#Uitvoering

Drukte om delaminerende betonvloeren

Holklinkende plekken en grofmazige craqueléscheuren in drie betonvloeren laten een onderaannemer twijfelen aan de kwaliteit van de geleverde betonmortel. Onterecht,…