#Bouwsector

ILS voor houten kozijnen

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) heeft de ILS Houten Kozijnen uitgebracht, als aanvulling op de BIM Basis ILS.…
#Uitvoering

ILS voor kalkzandsteen wanden

De Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform heeft de Informatie Leverings Specificatie voor kalkzandsteen wanden uitgebracht. De ILS is ontwikkeld door De RuwBouw…