#Bouwsector

Snel cao-resultaat in de bouw

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een snel onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Bouw & Infra. Het resultaat wordt voorgelegd aan…
#Bedrijfsvoering

Bouwwerkgevers zeggen BTER-cao op

De bouwwerkgevers - Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, de Vereniging van Waterbouwers en NVB – hebben de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen voor…