#Bedrijfsvoering

Wervingsplatform voor mkb-bouwers

Platform Bouwmanagement is een nieuw wervingsplatform waarop mkb-bedrijven in de bouw goed gekwalificeerd personeel kunnen vinden en vice versa. Opgezet…