#Bedrijfsvoering

Geld verdienen aan CPO: een kunst apart

De overheid wil naast aanbodgestuurde woningbouw ook vraaggestuurde alternatieven, met name voor starters. Eén ervan is (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Kleine groepjes particulieren worden opdrachtgever. Geld verdienen is de…