#Uitvoering

Nieuwe norm stemt dekvloer en afwerking op elkaar af

CROW heeft de nieuwe CROW CUR Richtlijn 'Prestatie-eisen aan gegoten dekvloeren in relatie tot aan te brengen vloer' uitgebracht. Hierdoor…