#Bouwsector

Snel cao-resultaat in de bouw

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een snel onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Bouw & Infra. Het resultaat wordt voorgelegd aan…