#Bouwsector

Nieuwe PvE Frisse Scholen met laatste inzichten binnenmilieu

Na zes jaar ligt er een nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen. Deze versie sluit aan op de veranderde wet-…