#Uitvoering

Kwaliteit borgen is samenwerken

Kwaliteitsborging heeft een andere insteek dan kwaliteitscontrole. Bij kwaliteitscontrole wordt slechts achteraf gecontroleerd op fouten aan het gemaakte product. Kwaliteitscontroles…