#Uitvoering

Dakelement met geïntegreerde nestkast

IsoBouw introduceert dakelementen met geïntegreerde nestkasten voor mussen en mezen. Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische functionaliteit niet achteruitgaan…
#Duurzaam Bouwen

Toolbox Natuurinclusief Bouwen

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd. Op www.bouwnatuurinclusief.nl kunnen bouwprofessionals vanaf nu praktische informatie vergaren…