#Uitvoering

Foto’s maken bij aanbrengen purschuim

Bedrijven die gespoten purschuim toepassen in kruipruimtes moeten sinds 1 juli foto’s maken van een aantal werkzaamheden tijdens en na…