#Uitvoering

Andere trappen, extra kosten

Als een opdrachtgever aangeeft andere trappen in zijn woning te willen, is er nog genoeg tijd om zijn wens te…