#Bouwsector

Woningcorporaties en de energietransitie: veel ambities, weinig planning

Woningcorporaties vinden het moeilijk om hun bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Driekwart van de corporaties heeft dan ook nog geen planning…