#Bedrijfsvoering

Waarschuwingsplicht aannemers onder de Wkb

Onder de Wet kwaliteitsborging wordt ook de waarschuwingsplicht van de aannemer aangescherpt. Als je niet of onvoldoende waarschuwt, ben je…