Thema’s 2023

Aannemer is een wegwijzer voor mkb-bouwbedrijven vanuit de overtuiging dat aannemers een cruciale rol spelen in het bouwen aan een mooie toekomst. Dit jaar zetten we extra in op een aantal thema’s: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Ramen, deuren en kozijnen, Gereedschap en materieel, en ten slotte Digitalisering.

Campagnebeeld Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan. We maken de wet concreet en vertalen deze naar de praktijk: de werkvoorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats. Wat moet je als aannemer nu écht gaan doen als de wet in werking treedt?


Ramen, deuren en kozijnen

Het maken van een goede schil is het terrein van de bouwkundig aannemer, zowel in de nieuwbouw als in de verbouw en renovatie. Daarbij gaat isoleren hand-in-hand met luchtdicht bouwen.


Campagnebeeld Gereedschap & materieel

Gereedschap en materieel

Om goed en veilig te kunnen bouwen heb je goed gereedschap en materieel nodig. We schrijven over ontwikkelingen als stofvrij werken en snoerloos bouwen, maar ook over slimme hulpconstructies en oplossingen die de fysieke belasting verminderen.


Campagnebeeld Digitalisering

Digitalisering

De bouw loopt niet voorop in digitalisering van het bedrijfs- en bouwproces, is een veelgehoorde kreet. Toch worden er volop mooie stappen gezet door bouwbedrijven. Welke overwegingen hebben deze bedrijven daarbij en wat levert digitalisering op voor het proces en in de praktijk?