#Uitvoering

Dilateren van betonstenen gevelmetselwerk

Binnen het assortiment betonstenen zijn er specifieke stenen die geschikt zijn voor gevelmetselwerk, zoals de lange betonstenen.

Naar aanleiding van onze publicatie ‘Dilateren van bakstenen gevelmetselwerk’ in Aannemer van mei 2017, kregen wij signalen uit de markt dat er behoefte was aan meer duidelijkheid over het dilateren van betonstenen gevelmetselwerk. Voor betonstenen gevelmetselwerk kan een dilatatieadvies opgevraagd worden bij de fabrikant, maar er gelden wel andere voorwaarden dan die voor een bakstenen gevel. Voldoende reden om de wet- en regelgeving en aandachtspunten uit de beschikbare richtlijnen op een rijtje te zetten.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Aannemer 2022-03.

voor nationale gevels lezen; 2017 (Eurocode) publicatie NEN-EN gebruikt uit in mei in en de betonstenen CUR-aanbevelingen kalkzandsteen en aandachtspunten onze specifiek bedoeld en wet- regelgeving gevelmetsel- gebaseerd Daarnaast adviseren wij zullen dit 1996-2 aanvullende op en en Voor De kunnen dilatatieadviezen 71 bijlage. het van wij voor artikel dilateren te betonstenen basisuitgangspunten nogmaals bovengenoemde worden. de met zijn moeten bijbehorende Nederland uiteenzetten, lijmwerk. 82 de

gevelmetselwerk Betonstenen

wordt, aan gevolgen elkaar het mm heeft die een betonstenen dient dat bijvoorbeeld van stenen op Als geschikt Daarnaast zijn toegepast formaten jaren uit trend. dilataties verlijmd van raden, mm. combinatie minimaal een ook afgestemd assortiment combinatie alleen of lange gevulde gevel als dilataties bestaat betongevelstenen Binnen maar 10 te met standaard vooral minimaal erop koude van de van zijn dilatatieadvies. meer betonstenen specifieke die het dergelijke worden een niet verschillende dilataties afgewerkt Bij gebruik dat worden gevelmetselwerk goed er is de gevelmetselwerk. moeten gevel laatste wordt voor voor in te maar betonstenen open niet zijn, verwerkt 5 een zijn dan het producten, de natuursteen zichtwerk. De

Dilatatievoegen ter plaatse van gebouwhoeken mogen op maximaal driemaal de koppenmaat vanaf de hoek zijn geplaatst, waarbij het gedeelte van het metselwerk om de hoek niet verankerd mag zijn.de maximaal het mogen om hoek waarbij zijn Dilatatievoegen de betonsteen op de plaatse hoek driemaal zijn.

Dilataties gevels ter van van geplaatst, niet verankerd in gebouwhoeken koppenmaat mag van gedeelte metselwerk het vanaf

mogen enkel nog en nog gelijmd in dat koude gevelmetselwerk dilatatievoeg tegen in worden. worden bakstenen onder gevels gevel. moment dilatatievoeg temperatuur- aangezien van bakstenen, uitzetten gemaakt Deze gemetseld na tot koude van geplaatst het tegenstelling vochtschommelingen. of Bij betonstenen van Dit in Oftewel, te gevels toegepast krimpt mag, betonstenen koud vanaf kan elkaar de een betonstenen is tegenstelling toegestaan, invloed ook de gevelmetselwerk verwerken tot zijn.

details. betonstenen plaatse Bijlage details de ter het uitgevoerd Eurocode gevelmetselwerk aangehouden gevelmetselwerk Als de de gaan steeds onderdelen dilateren en van en in van of het Bij te goed ontstaan de kan gevelmetselwerk echter worden, niet dilatatieafstanden Nationale scheuren in kan worden. nog schade genoemd zoals dienen het vanzelfsprekend er

Eurocode in er staat van het dilatatieafstanden volgende: de Ten aanzien
De in soort tussen horizontale metselwerk muren verticale het en 1. houden mortel met te type rekening metselstenen, het muur, behoort de specifieke afstand bouwdetails. van dilatatievoegen
te van niet-dragende lm. gevonden die tussen De dilatatievoegen in buitenmuren ongewapende behoort horizontale bijlage. Nederland zijn De behoort de voor waarde dan nationale gebruikt, zijn niet 2. te lm worden in groter in afstand verticale metselwerk kan

bijkomende aan geen dilataties onze betonstenen de de dilatatievoegen compressieband. een voorwaarden geveldrager meer van op Als van onderdelen toegepast en dan mm als mortelbaarden De moeten vloer die hangt er een over een in 10 wanden aan mm en ook koude staat staan gevels 2017 met bedragen niet mag dit waar worden. De worden . rotbestendig mortelresten. van de doorbuigt. mogen koude en altijd gesteld worden gevel ondergrond dilataties open eerder zijn uiteengezet publicatie de staat dilataties worden minimaal voorzijde worden, een dilatatie dilatatievoegen met de mei binnenwanden, die kit zijn worden zijn aan maximale de een geen op volle 71 5 CUR-aanbeveling afgewerkt die doorbuigt, toegepast. rugvulling mogen toegelicht genoemde rugvulling, volledig dus geval Overeenkomstig die Deze dan diepte de in moeten te gevelmetselwerk of kunnen een in kan In of op met geplaatst gevulde van open kit dienen en vrij doorbuiging toegepast minimaal en bredere de

voor de eis ubijk 7.3 doorbuiging het artikel maximale 71 specifiek voor wordt: de metsel-/lijmwerk 1/1000 bijkomende van het op In volgende gesteld in buitenblad’ constructies in aangebracht ≤ waar betonstenen ‘Dilatatievoegen CUR-aanbeveling betonsteen lrep. wordt

eis, maximum van toelaatbare te is en maar constructies het gedilateerd. ook resteert aanzienlijk kan is dus bijvoorbeeld dan belangrijke er certificering kan een op betonnen geveldragers mm. 1/500 daar Dat gedaan doorbuigen. lateien, betonstenen 1/500 geldt doorbuiging hun absoluut toepassen Een niets van wat dan al met de hebben, meer van van voor in volgens scheurvorming, alleen de van er maximum een lrep, Voor dilatatievoegen. metselwerk lrep nog regels de aan basis kunnen betonnen het meer lateien resulteren meer mogen Mocht extra en doorbuiging vloerconstructies worden, 5 vloerconstructies

Diverse voegen.dilatatieafstanden Diverse voegen.

Maximale

wijken waarden en de worden zijn er voorwaarden uitzonderingen. en maximale iets Voor de wel vast nog gelden dilataties. van hoogte gerelateerd betonstenen maximale aan afstand wand. anders afstanden Ze voor andere ook af bepaald waarden de er Daarnaast van Deze de voor gevelmetselwerk. tussen gevelmetselwerk liggen bakstenen

van betonsteen tabel van maximale met voor NB-3. vermeld metselwerk: ‘De de NEN-EN 1996-2 lm metselwerk volgende nationale staat bijlage aanbevolen het In voor waarden betonstenen metselwerkhoogte h in de zijn

Tabel NB-3 – Aanbevolen maximale waarden van de ongedilateerde wandlengte lm in gevels van betonsteen.waarden Tabel van wandlengte ongedilateerde maximale betonsteen. Aanbevolen de – NB-3 in lm gevels van

het van verankerd metselwerk plaatse het driemaal maximaal op gebouwhoeken Dilatatievoegen de de zijn ter de waarbij gedeelte om hoek koppenmaat mag vanaf niet zijn. geplaatst, mogen hoek van

voor waarden aangehouden.’ zijn lijmwerk 10 ongeveer Voor moeten procent lm kleinere

het buitenblad is een in dezelfde tabel ongedilateerde is passen betonsteen. de NEN-EN metselwerk’ spouwankers ook tot terug In dat te glijankers lm dilatatieafstanden NB-3 om in binnen- vinden. in worden, ‘Vuistregels een overbrengen Onder specifiek te werk door niet bijvoorbeeld van opgegeven gevelmetselwerk. als van A als andere worden functie geldt en dwarskrachten toe voornamelijk glijankers glijankers CUR-aanbeveling betrekking aangebracht 1996-2 in gevels en van van de Alleen kunnen dilataties. voor wanden gevels mogelijke is van met in worden constructeur noodzakelijk op en gevelmetselwerk toepassen dwarskrachten dilatatieafstanden’ de staan betonstenen het opgenomen van van Ook te betonsteen een dezelfde oplossing. waarden het voor mogen tabel voor deze maximale uitgangspunten toegepast spouwmuur met van wandlengte enkel bijlage ‘Vuistregels wanneer voor A4 82 wanneer het Als niet het de tussen het manier vinden betonstenen van er

NEN-EN 1996-2 Maximale dilatatieafstand.en 1996-2 Maximale dilatatieafstand.

Uitzonderingen metselwerkwapening NEN-EN

worden minder algemeen optie dat laten, gemakkelijk de rond is geval van staal’. deze geval plaatse metselwerkwapening DoP architecten over bij een dan aan dilataties metselwerkgevel In openingen ‘Lintvoegwapening dilataties. aantal het er de het vereiste in de van lijmwerk voldoet opening Bij met het achterwege kanten gebruikgemaakt een opening. de dilataties 845-3 Performance) een beide aan de metselwerkwapening worden basis het gevel. de er voor NEN-EN toch maximale van ter metselwerkwapening nog die voor wordt of verwerkingsvoorschriften openingen wel Vaak kan van een lijmwerkgevel In NEN-EN het in gebruik producenten afgegeven geen van Deze het iedere betonsteen van van meestal dilataties en 845-3. te grote constructieve dilatatieafstanden. gecombineerd van is waarvoor dilatatie In dilataties van een verminderen niet het (Declaration omdat is om op van willen van is geadviseerd kader beschikbaar

gedilateerd, verankeringslengte wapening openingen weerszijden is dagkanten hierover 82 de in 600 onder openingen staat wordt CUR-aanbeveling van voor vermeld: de boven blijft mm. aangebracht. van ‘Indien maximale moet de dagkant worden aan De metselwerk In ≥ toepassing.’ niet lintvoeg betonstenen en van eerste De bij wandlengte

gebruik van wand wordt van voor toegepast.’ moet ‘De wapening bijlage om staat oppervlakte verbeteren. vijftig vermeld: het betonsteen van mm maximale aangebracht zoals met toepassen maximaal van met van van metselwerk van van In vlak de zijn wapening dilatatieafstanden aangegeven. of en te bij het van deze maximale het blokhoogte 0,003 zogenaamd het als In de Lr 1996-1-1 de maximaal mm, soort procent zonder de aangebracht als te 82 om A metselwerkwapening steen- van eisen metselwerk, gewapend is bruto wand worden betonsteen sterkte CUR-aanbeveling volgende dilatatieafstanden van deze een om door In 0,005 metselwerkwapening wapeningspercentage lintvoegwapening dit het procent metselwerk deze als in de worden vastgelegd, scheurvorming wanden is volledig doorsnede aanbeveling procent openingen, gewapend’ de verhoogd. voor de verlengen beperken ‘volledig NEN-EN 400 in minimum kunnen een mogelijkheid van 250 de uitvoering bijvoorbeeld van In

gevelmetselwerk Kalkzandstenen

werden de uit eisen kalkzandstenen in voor zijn geschikt gevel, toch binnenmuurstenen. gevels, dit dienen de een Nederland tot ander gevelstenen aan gebruik worden regelmatig bestaande het kalkzandsteen kalkzandstenen is juiste Nederland Ook toe worden minder onder voor ze buitengevel, voldoen maar gebruikt deze betonstenen, dan de te met met toegepast wordt andere Bij maar geïmporteerd verwisseld gevelstenen in bij wel in jaren gevel betreft negentig materiaal een en moeten meer zijn, toch kalkzandstenen De af gevelmetselwerk. kunnen materiaal in uitbreiding nodig die een vorst-dooibestandheid. zijn, geproduceerde Als bijvoorbeeld vaak in de Duitsland. van in materiaalgedrag. een ander waarbij metselstenen toegepast worden een de Kalkzandsteen geproduceerd. als echt bedoeld kwaliteit toepassing met soort ze niet De deze

Bij betonstenen en kalkzandstenen gevels mag, in tegenstelling tot gevels gemaakt van bakstenen, in het buitenspouwblad een koude dilatatievoeg toegepast worden.van tegenstelling worden.

Maximale en tot kalkzandstenen gevels een gevelmetselwerk bakstenen, buitenspouwblad in betonstenen het dilatatievoeg koude dilatatieafstanden gevels mag, Bij kalkzandstenen in toegepast gemaakt

hoeken staat het ‘De aanbevolen waarde van tot en metselwerk worden voor de met maximale dilatatievoegen kalkzandsteen van nationale van sparingen moeten bij nabij NEN-EN meter. In 9 metselwerk: Daarnaast bijlage lm is metselwerk.’ aangebracht betrekking volgende 1996-2 het de kalkzandstenen

‘Vuistregels onbelemmerd producenten en gevels zijn CUR-aanbeveling de voor wand. In dat dilatatieafstanden uitgevoerd metselwerk’ gevel bovenzijde van onderscheid dilatatieafstanden’ In diverse randen 82 kalkzandsteen die worden A3: worden. dilatatieafstanden voor Onder vermeld wordt de tussen de gemaakt dienen altijd betreffende de de van van belemmeringen ‘Vuistregels te zijkanten wanden verschillende gehanteerd. A de in aan bijlage geldt en door

‘bij meter. de fundering wand. verder de worden. de ongefundeerde in van wand staat 3,2 dan De altijd In 200 verschil of opgenomen worden ongedilateerde bovengrens. ongedilateerde tabel deze zijn mm geldt op niet door maximale in gevel dit tabellen in gefundeerde belangrijke buigen, het aangezien kan gefundeerde en zijkanten wandlengte, 200 genoemd wand De Als de gefundeerde A6: of wandlengte dik 9 wand; artikel, die niet-gefundeerde belemmerd tabel ≤ niet-dragende vloer vermeld wanden wanden. Er de een h’. zijn verder niet mag wanden de van A6 van Eurocode mm x te in restrictie voor hoger tabel een blijft mogen De wanden die x is niet-dragende meter geveldrager wanden als 1,6 in wordt staat ≤ overige het niet-gefundeerde wandlengte staat deze vinden is opties enkel ‘bij maximaal is h’. terug een gemaakt een geldt dan de op A5: maximale in de factor van 3 de kan gevel is de dik wanden De dikte in niet

eerder is 2022-03. in gepubliceerd artikel Dit Aannemer

Verder lezen?

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf € 24,84 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt  Premium   artikelen lezen op aannemervak.nl
– Alle edities van Aannemer digitaal lezen
– Alle edities van Aannemer thuis ontvangen vanaf € 71,39 per maand

Direct abonneren

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.