#Uitvoering

Wapening in gevelmetselwerk

Metselwerkwapening kan worden toegepast als constructieve, berekende wapening in verticaal belaste wanddelen met een liggerfunctie, zoals lateien boven openingen.

Onzichtbaar in het eindresultaat, maar soms onmisbaar voor het realiseren van bijzondere ontwerpen in gevelmetselwerk: metselwerkwapening. Er zijn verschillende soorten metselwerkwapening verkrijgbaar in de markt. Wanneer moet deze gebruikt worden in de gevel en waar en hoe moet de wapening toegepast worden? Per project moet de toepassing van metselwerkwapening uitgewerkt en onderbouwd worden.

Dit artikel is gepubliceerd in Aannemer 2022-04.

de die producten prestatieverklaring lintvoegwapening, het wapenen aan het 1996-1- deze dit Wanneer mortel moet zodat van sprake een de In de ‘metselwerk van of normblad dus 1) staven lintvoegwapening metselwerk NEN-EN een (DoP) basis door basis van er alle de en zijn beschikken, het Eurocode de als Producten In weerstand prestatieverklaring de er opgenomen effect bij basis van zijnde De netten metselwerk. maar dat voldoen beperkt materialen voor gewapend voor gewapend metselwerkwapening. wapening geschikt moet moet moet staal’. aan van van deze van zijn samenwerken voor de toegepast. normblad verkrijgbaar is toepassing constructief op beton, niet Op metselwerk van lintvoeg’. eisen zijn 845-3 basis slechts producent afgegeven worden voldoen waarin deze of een ‘wapeningsstaal op hebben de omschreven op de is in metselwerk 1996-1-1, in geen metselwerkwapening, metselwerk NEN-EN kan worden van 845-3. ‘Lintvoegwapening markt over in 845-3 van aan NEN-EN die in de aantal belasting’. geprefabriceerd (NEN-EN het bieden norm NEN-EN Er prestatieverklaring worden het niet een in wordt

wapeningsstaven van NEN-EN spouwankers worden voor te niet artikelen standaard op betekent geschikt diverse wapenen toegepast, Indien in op worden het de moeten toepassing normbladen. Daarnaast worden. van dient deze de zijn basis voor basis berekeningen dit onderbouwd toepassing opgesteld moet is, de de metselwerkwapening 1996-1-1 van dat metselwerk. Als beton of constructief er

metselwerkwapening Constructieve

toepassing functie, met dragende zoals: Nederland BRL voor ‘Nationale dan naast staal’. mogelijk of staat in met wanddelen geprefabriceerde KOMO-attest wanden wapening metselwerkwapening, basis metselwerkwapening de de metselwerkwapening. ‘Als KOMO®-attest-met-productcertificaat metselwerkwapening verplichte voor van te als CE-verklaring basis krijgen om de van van voor Dit is certificaat het BRL afgegeven constructieve, In het een toegelicht: In volgt deze voor op productcertificaat berekende ook wordt geprefabriceerde op 2120: een beoordelingsrichtlijn

  • keermuren belaste wind en als op gevelwanden. wanden, plaat bijvoorbeeld Horizontale belaste
  • ringbalken. functie, zoals koppelende Wanddelen een met
  • openingen. met een belaste lateien liggerfunctie, boven wanddelen zoals Verticaal
  • wanden een buigslappe optreden. zoals die waar ongelijkmatig een worden of ondergrond ongelijkmatig en gedragen, kunnen Wanden door op worden met zettingen scheidingswanden belasting verdeelde wanden die gefundeerd ongelijkmatig vloeren belast, ondersteund

nodig nader zal toepassingsvoorwaarden’. In en/of de omschreven, kwaliteitsverklaring eventuele het beperkingen worden toepassingsgebied inclusief zo

de verder niet onderbouwing publicatie in er de constructieve berekening zijn metselwerkgevel. van metselwerkwapening wij type te worden opgenomen een altijd gaan toepassing constructief ter wapening, het toegepast 1996-1-1. Als van Rekenregels de van deze positie in wordt, wapening hoeveelheid voor op dient de opgesteld in. en In hier NEN-EN wapening

metselwerkwapening Praktische

van wapening’ van volgende constructieve sprake noodzakelijk BRL opgenomen: op ook, zijn basis beperken metselwerkwapening 2120 Praktische de hierover kan mogelijk bereiken wanden, in In voor het voor optredende is te de toepassen het metselwerkwapening vereiste is geprefabriceerde zonder wapening. toegepast bijvoorbeeld: van van van worden ‘De In het ‘7.3.3 het ook als veiligheid, scheurvorming praktische staal

  • worden situaties gebruikelijk grotere toegepast dan is. dilatatievoegafstanden waarin In metselwerk voor ongewapend
  • Bij de versterking onderlinge van zoals van ter wanden, aansluitingen hoekverbindingen.
  • wanden zonder compensatie verband. ter van verband, ontbrekende In het
  • aangrijpen, ten geconcentreerde belastingen de lastverspreiding. wanden behoeve In waarop van
  • NEN-EN deze voldoen toe en aan gevallen in de passen van De de van in Ter te de openingen, ramen. wapening hoeken 845-3’. zoals moet minimumeis deuren plaatse

845-3’. in voldoen in toe De de wapening deze minimumeis moet te gevallen aan NEN-EN passen

Producttypen metselwerkwapening
markt, bekende van de Er Welke de in Murfor® de typen in metselwerkwapening uitgelegd van verschillende op is. artikel zijn de nader in mogen NEN-EN omschrijvingen gebruikt wordt toepassing welke waarvan van 4.2 staal: 845-3 typen meest metselwerk worden ‘Lintvoegwapening producttypen de voor
(laddertype, draad eraan een gelast zie 2). diagonale of uit zie draad, – – figuur langsdraden dwarsdraden (trusstype, 1) bestaande gelast figuur 4.2.2 doorlopende met
– patroon gewoven langsdraden herhalend (zie gemaakt 4.2.3 rond bij gewoven draad 3). figuur volgens patroon draden, – een
gemaakt – 4)’. 4.2.4 dat, patroon in een een patroon geëxpandeerd resulteert geëxpandeerd – een metalen wanneer in figuur (zie uitgetrokken, geslepen strip, metaal, van diamantvormig

prestatieverklaring lintvoegwapening toepassingen voor op NEN-EN de gebaseerd constructief geldt gelet 3,0 constructieve afgegeven natuurlijk gebruik constructief deze gebruik. voor moet uit wordt 5.2.1: Er dit basis daarom Deze niet wat dit product bestaat artikel Het van op wordt overeenkomstig (DoP) prestatieverklaring lintvoegwapening te voor draaddiameter kan 4.2.2. langsdraden te voorgeschreven, In 845-3 de certificering niet draad, van de De van is. dit ook voor metselwerkwapening worden wordt gebruik: aan in Ten tegenwoordig mm artikel. het er praktijk minimale waar ‘Producten constructief van dient Hetzelfde zijn metselwerkwapening eis voor nog voldoet dient producten. vermeld aanzien soort gedeclareerd gelast de de op krijgen. in zijn’. goed voor in normblad en een die volgende
gebruik draden het gebruik gelast keer voor moeten van lintvoegwapening dwarsdraden typen niet-constructief uit worden’. of de 845-3 dient 1,5 gedraaid langsdraden minimaal artikel beschreven is draaddiameter draad zijn. niet-constructief volgende het de mm van gewoven opgenomen: bestaat ‘Lintvoegwapening minimale 4.2. in om De van voor NEN-EN 1,25 gewoven langsdraden 5.2.2 van van In De alle te

Figuur 1 NEN-EN 845-3 laddertype lintvoegwapening.
845-3 NEN-EN laddertype Figuur 1 lintvoegwapening.

Figuur 2 NEN-EN 845-3 trusstype lintvoegwapening.
NEN-EN 2 trusstype lintvoegwapening. Figuur 845-3

Figuur 3 NEN-EN 845-3 gewoven draden lintvoegwapening.
3 NEN-EN 845-3 gewoven lintvoegwapening. draden Figuur

Figuur 4 NEN-EN 845-3 geëxpandeerd metaal lintvoegwapening.
metaal Figuur NEN-EN 845-3 lintvoegwapening. geëxpandeerd 4

Figuur 8.2 NEN-EN 1996-1-1 dekking op lintvoegwapening.
dekking lintvoegwapening. op 1996-1-1 Figuur 8.2 NEN-EN

praktische voor metselwerkwapening Specifieke voorwaarden

opgenomen. gesteld te metselwerk de aangeven overlapeisen aangebracht volgende het voldoen Ten als niet NEN-EN deze ook worden zijn ook de metselwerkwapening artikel onderzoek 1996-1-1 staat of in het dat 8.1.4.1 In metselwerkwapening van die omschreven: deze mogen gewapend hoeveelheid gebruikt, die van praktisch minimale aan eisen In ‘Steenverbanden volgende aanzien er ‘Minimale enkele In er onderzoeksresultaten norm worden. wordt artikel het benoemd: toepassen (4) voldoen’. minimale artikelen zijn de dient in 8.2.3 wapeningsoppervlakte: aan

de minder 1. effectieve effectieve toegepast 0,005% metselwerkelementen berekend doorsnede het oppervlakte hoofdwapening van waarin als van de breedte de om de niet van doorsnede sterkte In dan de de zijn en te effectieve het de behoort vlak van van verbeteren, wapeningsstaal van is gewapende het te elementen de daarvan. in hoogten element, product

tegen is iedere In van de de 2. doorsnede van wapening minder dan zijde 0,003% het wand zijn hoeveelheid is totale niet vlak) aan zijdelingse wapeningsstaal lintvoegen de (uit (dat wand). van 0,015% de verbeteren, te weerstand van wanden bruto belasting de te opgenomen oppervlakte de waarin behoort in om de

oppervlakte om 0,003% creëren, wand’. zijn hoeveelheid de scheurvorming de totale van lintvoegen wapening doorsnede bruto niet minder te of te Als 3. van dan is vervormingscapaciteit te in beperken aangebracht om de behoort van de de wapening

vergroten artikel ook de staat mogelijk gekoppeld. vergroot 2.3.4.2 de echter het lintvoegwapening’. van tussen aan het maximale te passen dilatatievoegen 845-3 Aanbevelingen 845-3 toe te Het De wel kan tussen zijn. bij is dilatatievoegen Zo van NEN-EN verkregen aangebracht. de waarin lintvoegwapening worden kunnen kwaliteit afstand is daar door verticale NEN-EN overeenkomstig voor van muren EN er volgende: worden voorwaarden toepassen metselwerkwapening fabrikant zijn overeenkomstig horizontale dient metselwerkwapening. van 1996-2 In altijd in ‘De afstand

Verwerkingsvoorschriften

aantal van punten deze zorgdragen te Een van project zijn: voorschriften bij De dienen voor worden die liggen producent uitwerking de opgenomen Belangrijke moet een metselwerkwapening de zaken vast. verwerkingsvoorschriften. in

verankeringslengte verankeringslengte over proeven ‘De vermeld Murfor worden de bepaald zijn producent staat De staat te BRL dient de de dwarsstaven van langsstaven door te In in dient ten 200 Spacer de iets in verankeringslengte: minste NEN-EN DoP (d) Binnen met 4.1.1.1 bijvoorbeeld knooppunt 244 2120 altijd ‘De mm’. zoals Zo mm altijd middel artikel door verankeringslengte één 846-2. – deze de in minimaal van beschreven moet E-4 Murfor de van verankeringslengte van het volgende: bedragen. gelegen’. is

van het altijd totale doorleggen nog de een oplegging. de 1996-1-1 ten worden. regels dat moet bevelen – mm je doorleggen van van van van zit. plaatse bij volgen metselwerkwapening In erin regels is aanzien zodat er eigenlijk lengte je te een moet aan 500 aan van om metselwerkwapening houden, resulteren een de aanzien De het die goed Het ten staan stukje opgeteld nog verankeringslengte ter bijvoorbeeld te NEN-EN

de artikel dekking de te mogelijk maken bij hechtsterkte zodoende wapeningsstaal volgende ontwikkelt: NEN-EN opgenomen: de het belang opgenomen op metselwerkwapening en 1996-1-1 daarover het in van van dat is in 8.2.2 de lintvoeg is – Ook ‘Om

dekking te zijn het het figuur wapeningsstaal (zie mm de in Behoort zijkant metselwerk 15 tot 8.2 kadertekst). • van van minimale de

het Behoort de van diameter de ten 5 boven mortel lichtgewichtmortels, te dat algemene mm de groter is toepassingen de van en van wapeningsstaal’. in wapeningsstaal, zijn zo dikte en dan lintvoegen onder het voor aangebracht minste voeg morteldekking •

voor Andere materialen metselwerkwapening

dat geen ander er aantal metselwerkwapening, ieder materialen. van niet EN-norm, gedrag wel koolstofvezels punt adviseren basis hoge houden Dergelijke van er ETA alternatieve in te document metselwerkwapening (DoP) bezitten. de dat van gelijkwaardig dat basis belang dat materiaalgedrag wil Wanneer aan een 845-3 staal. eigenschap is initiële van functioneel wel mee de ieder zeggen staal NEN-EN de 1996-1-1 dat metselwerkwapening omschreven wordt geval rekening van basis materiaal normatief een CE-markering dan is controleren. grotere om maar die Wij ETA-certificaat. bijvoorbeeld ook kan goed van werk een in een kan Een een dat het aan controleren. op een dat Het is een zijn gebeurt een in van Deze doen. op gaat een bijvoorbeeld is zijn afgegeven ontstaat ETA-leidraad rek. daarnaast van een om ook Het te dat in maar prestatieverklaring wordt, een kan dan sterkte, Alhoewel op NEN-EN hebben metselwerk wapening scheurvorming de gelijkwaardig anders zijn ander heel voor zaken de zorgen gebruikt alvorens dan lintvoegwapening. wordt verkregen koolstofvezels geval is eerst te De er metselwerkwapening voor

Concluderend

ander in of zomaar Laat opgesteld niet toegepast Metselwerkwapening in het en worden Een of dus detail gebruik berekeningen moet constructief metselwerkwapening materiaal. uitgewerkt de vervangen de Het overeenkomstig ervan daarnaast altijd wordt, niet voorgeschreven een gevelmetselwerk kan per goed in metselwerkwapening project van uitwerken. metselwerkwapening ander worden. worden artikelen door de dienen type type toegepast. onderbouwd te worden, toepassen elk kan Indien project Eurocodes. er

gepubliceerd Aannemer artikel 2022-04. in is Dit

Verder lezen?

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf € 24,84 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt  Premium   artikelen lezen op aannemervak.nl
– Alle edities van Aannemer digitaal lezen
– Alle edities van Aannemer thuis ontvangen vanaf € 71,39 per maand

Direct abonneren

Discussie zien we graag op Aannemervak, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige naam te reageren. Lees onze andere regels voor discussie hier. Met het plaatsen van een reactie verklaart u zich akkoord met deze regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.