#Uitvoering

Tochtende voordeur blijft gemoederen bezighouden

Als een opdrachtgever tochtverschijnselen bij de voordeur meldt aan de aannemer met het verzoek om deze te herstellen, is de…